Hakeudu tutkimuspotilaaksi

Kansallisen neurokeskuksen tehtävänä on edistää Suomessa tehtävää korkeatasoista aivotutkimusta. Neurotieteellisen tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on tuottaa uusia ja yhä tehokkaampia hoitokeinoja kaiken ikäisten potilaiden hyväksi. Keskeisenä tekijänä neurotutkimuksen edistymiselle on tutkittavien aktiivinen osallistuminen sekä näytteenantajina että vapaaehtoisina tutkimuspotilaina.

Tältä sivulta pääset tutustumaan Suomessa käynnissä oleviin ja aktiivisesti potilaita hakeviin kliinisiin tutkimuksiin. Lisätietoja tutkimuksesta saat päätutkijalta ja tutkimushoitajalta sekä ClinicalTrials.gov tietokannasta.

 

 

Tutkija, mikäli haluat tutkimuksesi tälle sivulle ota yhteyttä Pirkko Kurviseen (pirkko.kurvinen@uef.fi)

Researcher, if you want your recruiting clinical trial in Finland on this page, please contact Pirkko Kurvinen (pirkko.kurvinen@uef.fi)