Co-creating tomorrow

Mistä on kyse?

Aivosairaudet koskettavat suoraan tai välillisesti lähes kaikkia suomalaisia, sekä miljoonia ihmisiä globaalilla tasolla. Mittaamattoman inhimillisen kärsimyksen lisäksi, aivosairauksien aiheuttamien menojen on arvioitu olleen Suomessa vuonna 2010 noin 8,6 miljardia euroa ja koko Euroopan tasolla noin 800 miljardia euroa. Tulevaisuudessa aivosairauksien aiheuttamien terveydenhuollon kustannusten voidaan olettaa lisääntyvän väestön ikääntyessä.

Suomalainen neurotieteen tutkimus ja tuotekehitys ovat kansainvälisesti korkeatasoisia ja arvostettuja. Laadukas koulutusjärjestelmä, korkea teknologinen osaaminen, tutkimusmyönteiset kansalaiset sekä vuosikymmeniä kattavat rekisteritiedot ovat osaltaan vaikuttaneet myönteisesti suomalaisen neurotieteen menestykseen. Tutkimuksella voimme löytää ratkaisuja aivoterveyden edistämiseen, aivosairauksien ennaltaehkäisyyn ja aivosairauksia sairastavien elämänlaadun parantamiseen. Perustettavan Kansallisen neurokeskuksen tehtävänä tulee olemaan tutkijoiden työn tukeminen, eri tahojen yhteistyön edistäminen ja aivoterveyskeskustelun ylläpitäminen.

 

 

Kansallinen neurokeskus osana terveysalan kasvustrategiaa

Kansallinen Neurokeskus on osa Suomen terveysalan kasvustrategiaa ja Yksilöllistetty lääketiede -hanketta. Sosiaali- ja terveysalan kasvustrategian tavoite on, että 2030-luvulla Suomi on hyvinvoinnin edistämisen mallimaa sekä yksilöllisen terveydenhuollon edelläkävijä. Yksilöllistetty lääketiede -hankkeen myötä perustettavat osaamiskeskukset ovat keskeisiä toimijoita kasvustrategian toimeenpanemisessa. Kansallinen neurokeskus on yksi perustettavista osaamiskeskuksista syöpä-, genomi- ja lääkekehityskeskuksen lisäksi sekä keskeinen yhteistyökumppani biopankkiverkostolle. Lue lisää Yksilöllistetty lääketiede -hankkeesta STM:n sivuilta.

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian ensimmäinen tiekartta oli vuosille 2016–2018 ja täsmensi vuonna 2014 julkistetun kasvustrategian toimeenpanoa. Tuolloin Juha Sipilän hallitus päätti julkisen talouden suunnitelmassa, että Suomeen perustetaan genomikeskus ja kansallinen syöpäkeskus sekä tehostetaan julkisten biopankkien toimintoja. Perustamiskustannuksiin kohdennettiin yhteensä 17 miljoona euroa vuosina 2017–2020 (julkisen talouden suunnitelma 2018-2021). Kansallinen neurokeskus on huomioitu myös osana päivitettyä terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tiekarttaa vuosille 2020-2023.

Syyskuun 2017 budjettiriihessä hallitus päätti rahoittaa neurokeskuksen perustamista osana terveysalan kasvustrategian toimeenpanoa. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tukivat yhdessä puolitoistavuotista pilottihanketta 1,8 miljoonalla eurolla. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala osoitti myös rahoitusta hankkeeseen.

Kansallisen neurokeskuksen valmistelun koordinointi ja yhteistyöverkoston rakentaminen myönnettiin Itä-Suomen yliopistolle. Toiminnan nk. valmisteluvaihe oli käynnissä 1.11.2017–31.12.2019 välisellä ajalla ja varsinainen perustamisvaihe vuonna 2020. Sekä valmistelu- että perustamisvaihetta ohjasi laaja-alainen ohjausryhmä, joka koostui kansallisesti merkittävistä aivoalan asiantuntijoista sekä ministeriön edustajista.

Vuoden 2020 aikana pyrimme laatimaan perustamissopimukset tulevien omistajaorganisaatioiden kanssa. Tavoitteena on, että vuonna 2021 Kansallinen neurokeskus toimii omistajaorganisaatioidensa rahoituksella itsenäisenä toimijana, jonka tehtävänä on edistää alan toimijoiden yhteistyötä. Suomen neurotieteiden toimijat ovat yhdessä enemmän kuin osiensa summa. Perustettavan Kansallinen neurokeskuksen tavoitteena on edustaa ja edistää Suomen neurotiedettä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kansallinen Neurokeskus tavoittelee alan yksittäisiltä toimijoilta saavuttamattomissa olevia yhteistyömahdollisuuksia, monikeskusprojekteja ja tutkimusrahoituslähteitä, kokoamalla yhteen Suomen neurotieteen koko osaamispääoman ja kehittämällä alan toimintaedellytyksiä.​

Kansallinen Neurokeskus

MISSIO

Luomme parempaa aivoterveyttä sekä sairauksien yksilöllistä ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta tiivistämällä alan tutkimusyhteistyötä ja edistämällä neurotieteen innovaatiotoimintaa.

VISIO

Vuonna 2025 Kansallinen Neurokeskus on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu toimija sekä haluttu yhteistyökumppani, joka edistää Suomen kilpailukykyä neurotieteiden osaamisen aloilla.

CODED TO CONNECT

Luomme alan yhteistyökehikon tutkijoille ja sidosryhmille. Tavoitteenamme on tarjota neuro- ja aivosairauksiin liittyvä relevantti ja ajankohtainen tieto keskitetysti ja helposti kaikkien saataville.

Palvelut

Oikeat kontaktit

Oikeat kontaktit

Edistämme rajapintoja rikkovia kumppanuuksia akateemisten, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Kauttamme löydät oikeat kontaktit ja yhteistyökumppanit projektiisi! Kartoitamme parhaillaan toimijoita ja olemassa olevia ekosysteemejä ympäri Suomen ja valmistelemme tietokantaa tutkijoista, tutkimusryhmistä ja laitteistoista. Ota yhteyttä alueesi asiantuntijaan!

Tuorein tutkimus

Tuorein tutkimus

Suomalainen aivotutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista ja arvostettua. Tehtävämme on nostaa aivotutkimusta sen ansaitsemaan näkyvyyteen eri medioissa ja ylläpitää keskustelua aiheen ympärillä. Tavoitteemme on ohjata näin resursseja tutkimukselle niin kotimaisista kuin ulkomaisistakin lähteistä. Työstämme parhaillaan koko Suomen kattavaa tietokantaa tutkijoista ja tutkimusryhmistä. Tässä kestää hieman, joten sillä välin voit tutustua luomaamme The Finnish Neuroresearch -hakukoneeseen, joka löytää uusimmat suomalaiset neuroalan julkaisut!

Lue lisää
Tutkimusrahoitus

Tutkimusrahoitus

Eri tahojen tutkijoille jakama rahoitus mahdollistaa monipuolisen ja laadukkaan aivotutkimustyön Suomessa. Rahoitus mahdollistaa myös tutkimusprojektien jalostamisen potilaita hyödyttäviksi käytännön ratkaisuiksi kuten uusiksi lääkeaihioiksi tai innovaatioiksi. Sivustollemme on koottu ajankohtaisia suomalaisia rahoitushakuja Aurora-tietokannasta, sekä linkkejä kansainvälisten rahoittajatahojen sivuille.

Lue lisää
Datan saavutettavuuden edistäminen

Datan saavutettavuuden edistäminen

Olemme mukana luomassa parempaa käytettävyyttä tutkimusdatan osalta. Teemme yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden sekä sairaaloiden kanssa mm. tietoaltaiden ja datan analysoinnin parissa. Meille on tärkeää, että datan käytettävyys ja saatavuus vastaa tutkijoiden tarpeita.

Lue lisää

Tule verkostoomme

Kansallinen Neurokeskus luo parempaa aivoterveyttä sekä sairauksien yksilöllistä ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta tiivistämällä alan tutkimusyhteistyötä ja edistämällä neurotieteen innovaatiotoimintaa.

Suomen aivotutkimuksen kenttä on kuitenkin tällä hetkellä pirstaleinen, ja olemassa olevien resurssien ja osaamispääoman hyödyntäminen ei ole tehokasta. Tästä syystä suomalaiseen aivotutkimukseen tulee panostaa juuri nyt, jotta voimme saavuttaa kansainvälisen kärkiaseman tutkimuksessa, edistäen näin aivoterveyttä ja parantaen potilaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua.

Ota yhteyttä alueesi asiantuntijaan ja tule mukaan verkostoomme!

Uutiset

23.3.2021

Suomen Aivot ry: Aivoterveyttä edistettävä kokonaisvaltaisesti

Suomeen tarvitaan kansallinen, kattava aivoterveysohjelma, jonka avulla aivosairauksien kustannusten kasvu saadaan taittumaan. Aivosairaudet koskettavat suoraan tai välillisesti lähes kaikkia... Lue lisää

16.3.2021

Kansallisen neurokeskuksen toiminta vauhtiin

Uuden valtakunnallisen osaamisverkoston tavoitteena on lisätä yhteistyötä yliopisto-, sairaala- ja yritysmaailmojen välille sekä tehdä suomalaista neurotiedettä kansainvälisesti näkyväksi.... Lue lisää

11.3.2021

Kansallinen Neurokeskus tukee Kestävä aivoterveys -hanketta

Monitieteisessä konsortiossa ovat mukana Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tays käyttäytymisneurologian yksikkö.... Lue lisää

Ota yhteyttä