Suomen neurotieteen tutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista. Tutkimustuloksia käsittelevän informaation (big data) räjähdysmäinen kasvu, geeniteknologian ja genomitiedon hyödyntämismahdollisuudet uusien henkilökohtaisten hoitomuotojen kehittämisessä ja mobiiliterveysteknologioiden tuomat mahdollisuudet ovat terveysalan megatrendejä, joissa Suomella on laajaa ja korkeatasoista osaamista. Jotta Suomi säilyttäisi asemansa neurotieteen kehityksen kärjessä ja synnyttäisi uusia ratkaisuja tämän hetken terveysalan polttavimpiin kysymyksiin, on Suomen hajanainen neurotieteen osaaminen hyödynnettävä keskitetysti ja tehokkaasti.

Neurotieteiden tutkimusta tehdään Suomessa Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Näissä kaupungeissa toimivien yliopistojen lisäksi yliopistolliset sairaalat ovat keskeisessä roolissa neurotieteiden tutkimuksessa. Neurotieteiden tutkimuksen suhteen eri kaupunkien painopistealat ja osaaminen ovat monilta osin toisiaan täydentäviä. Suomessa on vahvaa neurotieteiden tutkimusosaamista mm. solu- ja molekyylitason mekanismeissa, prekliinisen, kliinisen ja laskennallisen tutkimuksen alueella sekä kuvantamisessa. Vahvuuksina nousevat esille myös diagnostiikka, tieto- ja viestintätekniikan, mobiili- ja pelialan osaaminen, vahva terveysteknologiasektori sekä tutkimusta tukevat infrastruktuurit mm. biopankit, perusteilla oleva genomikeskus, potilasrekisterit, väestökohortit, ja kuvantamisinfrastruktuurit.