YliopistoAalto-yliopisto

Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos (NBE) yhdistää systeemisen ja
kognitiivisen neurotieteen biofysiikkaan ja lääketieteelliseen tekniikkaan. Tutkimusaiheet ulottuvat
molekyyli- ja solutasolta aivokuvantamiseen ja käyttäytymistutkimukseen. Kehitämme uusia
teknologioita neurotieteen tutkimusta sekä diagnostisia ja terapeuttisia sovelluksia varten. Tutkimus
pyrkii terveyttä ja hyvinvointia edistäviin innovaatioihin ja teknologisiin läpimurtoihin.

Yhteensä viisi laitoksen tutkijaa on saanut Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoituksen, mukaan lukien 10M€ Synergy Grant
ConnectToBrain -hankkeelle.

Tutkimuslaitteisto

Laitoksella on käytössä magneettikuvaus (MRI), magnetoenkefalografia (MEG), elektroenkefalografia
(EEG), transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS), lähi-infrapunaspektroskopia (NIRS), ultraääni,
silmänliikemittaus ja lämpökamera. Solu- ja molekyylitason tutkimuksessa käytetään edistyneitä
sähköfysiologisia menetelmiä ja rakennetaan DNA-origameja.

Laitoksen nykyiset ja entiset työntekijät ovat menestyksekkäästi kaupallistaneet
huipputeknologioita: MEG-teknologiasta syntyi tutkimustyön seurauksena korkean teknologian
vientiyritys Neuromag vuonna 1989 (nykyisin MEGIN) ja TMS-teknologia johti Nexstim-yrityksen
perustamiseen vuonna 2000.

Kumpikin yritys toimii yhteistyössä laitoksen ja Helsingin
yliopistollisessa sairaalassa sijaitsevan BioMag-laboratorion kanssa.