YhteistyötahoFINBB Suomen biopankkien osuuskunta

FINBB on biopankkien osuuskunta, jonka omistajia ovat suomalaiset yliopistot ja yliopistosairaalat. FINBB:n jäseniä ovat kaikki Suomen sairaalabiopankit. Osuuskunnan tavoitteena on luoda Suomeen kansainvälisesti edistyksellinen biopankki-infrastruktuuri.

FINBB on keskitetty ikkuna suomalaiseen biopankkiaineistoon sekä akateemisille tutkijoille että
sairaanhoidon lääke- ja tuotekehitykselle.

Kehitystyötä tehdään yhteistyössä yritysten kanssa, jotta tutkimustulokset saadaan jalostettua entistä paremmiksi hoidoiksi ja lääkkeiksi. Julkisten
biopankkiaineistojen hyödyntämisestä saatava korvaus esimerkiksi lääketeollisuudelta, palautuu yliopistoille ja sairaanhoitopiireille – ja sitä kautta yhteiskunnalle ja veronmaksajille.

FINBB toimii biopankkialan riippumattomana asiantuntijana ja edunvalvojana yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa. Osuuskunnan yhtenä tehtävänä on tukea suomalaisten biopankkien toimintaa. Tähän pyritään
yhtenäistämällä biopankkien toimintatapoja, kehittämällä niiden työvälineitä ja yksinkertaistamalla
prosesseja.

Osuuskunta haluaa lisätä kansalaisten tietoutta biopankkitutkimuksesta, sen merkityksestä terveyden
edistämisessä ja uusien hoitomuotojen kehittämisessä ja turvata kaikille oikeuden päästä
tutkimuspotilaaksi. Biopankit ovat Suomen terveysalan kasvustrategian keskeisimpiä kulmakiviä.

Biopankkien osuuskunta tekee aktiivista yhteistyötä genomikeskusta sekä valtakunnallista syöpäkeskusta ja
neurokeskusta suunnittelevien työryhmien kanssa.

Biopankit luovuttavat näytteitä ja tietoja korkealaatuisille tutkimus- ja tuotekehityshankkeille, joiden tavoitteena on selvittää sairauksien syitä ja edistää väestön terveyttä.

Yhteystiedot

Marco Hautalahti

 • CEO
 • marco.hautalahti@finbb.fi
 • + 358 40 049 3613

Arho Virkki

 • MSc(Eng), PhD Principal IT Architect
 • arho.virkki@finbb.fi
 • +358 50 326 2869

Tom Southerington

 • Legal Affairs
 • tom.southerington@finbb.fi
 • +358 50 518 2767

Eeva Kronqvist

 • Director, Services
 • eeva.kronqvist@finbb.fi
 • +358 40 566 1586