YliopistoJyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa toimii monitieteinen aivotutkimuskeskus (Centre for Interdisciplinary Brain
Resesarch). Yliopistossa tehdään korkeatasoista monitieteistä aivotutkimusta erityisesti psykologian
laitoksella, liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella
sekä informaatioteknologian tiedekunnassa. JYU:n aivotutkimus kohdistuu aivojen muutoksiin
elinkaaren aikana, kuten kehityksen, oppimisen ja oppimisvaikeuksien, kielen, musiikin ja liikunnan
merkityksen, erilaisten interventioiden sekä ikääntymisen aivoperustan tutkimukseen.

Neuropsykologiaa ja kognitiivista neurotiedettä voi opiskella Jyväskylässä aina perusopinnoista
tohtorintutkintoon.

Aerobisen liikunnan havaittiin lisäävän uusien hermosolujen syntymistä aikuisiässä eläinmalleilla.

Kansainvälisesti ainutlaatuisen Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexia (JLD) -pitkittäistutkimusprojektin tavoitteena on varhaisen tukitarpeen tunnistaminen ja kohdennetun harjoitteluohjelman kehittäminen.

Tutkimuslaitteisto

Magnetoenkefalografia eli MEG -laitteistolla ja monikanavaisilla (high density) elektroenkefalografia
eli EEG-laitteistoilla tutkitaan aivojen toimintaa millisekunnin ajallisella tarkkuudella. MEG –
laboratorio palvelee yliopiston lisäksi myös sairaanhoitopiirin tutkimusta sekä muita käyttäjiä.
Laboratoriota voidaan muunnella tutkimustarpeita vastaavaksi, ja se on varusteltu erityisesti
kehitykselliseen ja liikuntatieteelliseen aivotutkimukseen. EEG-laboratoriot soveltuvat aivojen
tiedonkäsittelyn tutkimukseen vastasyntyneistä vauvoista lähtien. Fysiologiset mittalaitteet
mahdollistavat autonomisen hermoston toiminnan tutkimukset sekä laboratoriossa, että sen
ulkopuolella. Hetkellisen voimakkaan magneettipulssin tuottavilla TMS-laitteistoilla voidaan
kudokseen kajoamatta vaikuttaa aivojen toimintaan ja sitä kautta esimerkiksi lihasten supistumiseen
tai havaintotoimintoihin. Lisäksi JYU:ssa on ensiluokkainen tutkimusympäristö eläinmalleilla
toteuttavaan neurotieteelliseen tutkimukseen. Yliopistossamme on erikoistuttu vapaasti
käyttäytyvillä eläimillä toteutettaviin sähköfysiologisiin mittauksiin, joiden avulla saadaan tietoa eri
toimintojen (esim. oppiminen) hermostollisesta perustasta.

 

Lisätietoja:
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/en/research/research-areas/neuroscience
https://cibr.jyu.fi/en/
https://info.grapholearn.com/

Lukivaikeuden tutkimus

Lue lisää

Lukivaikeuden tutkimus

Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexiassa (JLD) on vuodesta 1992 tutkittu lukivaikeutta ja siihen
liittyviä kognitiivisia taitoja sekä kehityspolkuja ja riskitekijöitä syntymästä aikuisuuteen asti.
Kansainvälisesti ainutlaatuisen pitkittäistutkimusprojektin tavoitteena on varhaisen tukitarpeen
tunnistaminen ja kohdennetun harjoitteluohjelman kehittäminen. Vauvana mitatut aivojen
kuulovasteet ennustivat tilastollisesti sekä alakoulun lukutaitoa että lukemisen sujuvuutta 14 vuoden
iässä. JLD:n tutkimusten pohjalta on kehitetty nyt jo hyvin laajasti Suomen kouluissa käytössä oleva
lukemisen alkuoppimista tukeva tietokonepohjainen Ekapeli (GraphoGame). Pelistä on tullut tärkeä
väline erityisopetukseen auttaen hitaampia lapsia kirjain-äänne vastaavuuden oppimisessa
tehokkaasti. Tutkimustietoon perustuvan pelin kaupalliset oikeudet tutkimustietoon perustuvasta
pelistä omistaa Grapho Group Oy, joka jakelee peliä GraphoGame-nimellä kansainvälisesti jo useissa
eri maissa.

Sulje

Oppimisen ja muistin tutkimus

Lue lisää

Oppimisen ja muistin tutkimus

Oppimisen ja muistin aivoperustan 1970-luvulla aloitettu tutkimuslinja Jyväskylän yliopistossa on
tuottanut ennakoivan aivoterveyden ja kuntoutuksen kannalta lupaavia tuloksia. Aerobisen liikunnan havaittiin lisäävän uusien hermosolujen syntymistä aikuisiässä eläinmalleilla ja liikunnan
aivovaikutukset on osoitettu myös aivokuvantamistutkimuksissa ihmisillä. Tutkimusten tuloksena on
myös havaittu, että hermoston ja kehon toisiinsa liittyvät sisäsyntyiset tilavaihtelut säätelevät
oppimista. Tätä tietoa voitaneen tulevaisuudessa hyödyntää useilla eri sovellusaloilla.

Sulje

Yhteystiedot

Paavo Leppänen

  • Psykologian professori
  • paavo.ht.leppanen@jyu.fi
  • +358 50 3384747

Tiina Parviainen

  • Aivotutkimuskeskuksen johtaja, psykologian yliopistotutkija
  • tiina.m.parviainen@jyu.fi
  • +358 40 805 3533