YliopistoJyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa toimii monitieteinen aivotutkimuskeskus (Centre for Interdisciplinary Brain Research). Yliopistossa tehdään korkeatasoista monitieteistä aivotutkimusta erityisesti psykologian laitoksella, liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella sekä informaatioteknologian tiedekunnassa.

JYU:n aivotutkimus kohdistuu aivojen muutoksiin elinkaaren aikana, kuten kehityksen, oppimisen ja oppimisvaikeuksien, kielen, musiikin ja liikunnan merkityksen, erilaisten interventioiden sekä ikääntymisen aivoperustan tutkimukseen. Neuropsykologiaa ja kognitiivista neurotiedettä voi opiskella Jyväskylässä aina perusopinnoista tohtorintutkintoon.

Aerobisen liikunnan havaittiin lisäävän uusien hermosolujen syntymistä aikuisiässä eläinmalleilla.

Kansainvälisesti ainutlaatuisen Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexia (JLD) -pitkittäistutkimusprojektin tavoitteena on varhaisen tukitarpeen tunnistaminen ja kohdennetun harjoitteluohjelman kehittäminen.

Tutkimuslaitteisto

Magnetoenkefalografia eli MEG -laitteistolla ja monikanavaisilla (high density) elektroenkefalografia eli EEG-laitteistoilla tutkitaan aivojen toimintaa millisekunnin ajallisella tarkkuudella. MEG -laboratorio palvelee yliopiston lisäksi myös sairaanhoitopiirin tutkimusta sekä muita käyttäjiä.

Laboratoriota voidaan muunnella tutkimustarpeita vastaavaksi, ja se on varusteltu erityisesti kehitykselliseen ja liikuntatieteelliseen aivotutkimukseen. EEG-laboratoriot soveltuvat aivojen tiedonkäsittelyn tutkimukseen vastasyntyneistä vauvoista lähtien. Fysiologiset mittalaitteet mahdollistavat autonomisen hermoston toiminnan tutkimukset sekä laboratoriossa, että sen ulkopuolella. Hetkellisen voimakkaan magneettipulssin tuottavilla TMS-laitteistoilla voidaan
kudokseen kajoamatta vaikuttaa aivojen toimintaan ja sitä kautta esimerkiksi lihasten supistumiseen tai havaintotoimintoihin.

Lisäksi JYU:ssa on ensiluokkainen tutkimusympäristö eläinmalleilla toteuttavaan neurotieteelliseen tutkimukseen. Yliopistossamme on erikoistuttu vapaasti
käyttäytyvillä eläimillä toteutettaviin sähköfysiologisiin mittauksiin, joiden avulla saadaan tietoa eri toimintojen (esim. oppiminen) hermostollisesta perustasta.

 

Lisätietoja:
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/en/research/research-areas/neuroscience
https://cibr.jyu.fi/en/
https://info.grapholearn.com/

Lukivaikeuden tutkimus

Lue lisää

Lukivaikeuden tutkimus

Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexiassa (JLD) on vuodesta 1992 tutkittu lukivaikeutta ja siihen liittyviä kognitiivisia taitoja sekä kehityspolkuja ja riskitekijöitä syntymästä aikuisuuteen asti.

Kansainvälisesti ainutlaatuisen pitkittäistutkimusprojektin tavoitteena on varhaisen tukitarpeen tunnistaminen ja kohdennetun harjoitteluohjelman kehittäminen. Vauvana mitatut aivojen kuulovasteet ennustivat tilastollisesti sekä alakoulun lukutaitoa että lukemisen sujuvuutta 14 vuoden iässä.

JLD:n tutkimusten pohjalta on kehitetty nyt jo hyvin laajasti Suomen kouluissa käytössä oleva lukemisen alkuoppimista tukeva tietokonepohjainen Ekapeli (GraphoGame). Pelistä on tullut tärkeä väline erityisopetukseen auttaen hitaampia lapsia kirjain-äänne vastaavuuden oppimisessa tehokkaasti. Tutkimustietoon perustuvan pelin kaupalliset oikeudet tutkimustietoon perustuvasta pelistä omistaa Grapho Group Oy, joka jakelee peliä GraphoGame-nimellä kansainvälisesti jo useissa eri maissa.

Sulje

Oppimisen ja muistin tutkimus

Lue lisää

Oppimisen ja muistin tutkimus

Oppimisen ja muistin aivoperustan 1970-luvulla aloitettu tutkimuslinja Jyväskylän yliopistossa on tuottanut ennakoivan aivoterveyden ja kuntoutuksen kannalta lupaavia tuloksia.

Aerobisen liikunnan havaittiin lisäävän uusien hermosolujen syntymistä aikuisiässä eläinmalleilla ja liikunnan aivovaikutukset on osoitettu myös aivokuvantamistutkimuksissa ihmisillä. Tutkimusten tuloksena on myös havaittu, että hermoston ja kehon toisiinsa liittyvät sisäsyntyiset tilavaihtelut säätelevät oppimista. Tätä tietoa voitaneen tulevaisuudessa hyödyntää useilla eri sovellusaloilla.

Sulje

Yhteystiedot

Paavo Leppänen

  • Psykologian professori
  • paavo.ht.leppanen@jyu.fi
  • +358 50 3384747

Tiina Parviainen

  • Aivotutkimuskeskuksen johtaja, psykologian yliopistotutkija
  • tiina.m.parviainen@jyu.fi
  • +358 40 805 3533