TutkimusyksikköOulu Medical Research Center

Pohjois-Suomen neurotieteiden erityisosaaminen

Pohjois-Suomen lääketieteellinen osaaminen on keskittynyt Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja Oulun yliopistoon sekä näiden tutkimusorganisaatioon (Oulu Medical Research Center, MRC). Oulun yliopiston neurotieteen tutkimusyksikössä tehdään korkeatasoista tutkimusta, jonka tavoitteena on edistää elinikäistä terveyttä. Yksikön tutkimus kohdistuu aivosairauksien ja mielenterveyden häiriöiden mekanismeihin ja esiintyvyyteen, diagnostiikkaan ja hoitoon.

Tutkimuslaitteisto

Yksikön tutkijat käyttävät pääasiassa epidemiologian, genetiikan, biolääketieteen, interventiotutkimuksen,
kognitiotieteen ja aivokuvantamisen tutkimusmenetelmiä.

Tutkimuksen esimerkkejä

Lue lisää

Mitokondriotautien tutkimus on ollut kansainvälisessä kärjessä tuottamassa uutta tietoa näiden
harvinaissairauksien esiintyvyydestä, molekyylietiologiasta ja kliinisistä ilmentymistä.

Alueemme työikäisten muistisairauksien kohortti on tuonut kansainvälisesti merkittävää tietoa etenkin
otsalohkodementian kliinisen oirekuvan, genetiikan ja solubiologisten mekanismien tutkimuksessa. Laaja-
alaista työikäisten muistioireiden tutkimusta tehdään yhteistyössä myös Työterveyslaitoksen kanssa.

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimuksissa on saatu uutta tietoa skitsofrenian taustoista ja
psykoosisairauksille altistavista tekijöistä. Kerätyn aivokuvantamisdatan avulla on voitu määrittää
psykoosialttiuteen liittyviä hermoverkostoja.
Neurokirurgian tutkimusryhmä on aktiivinen lääketieteellisen teknologian kehittäjä.

Sulje

Yhteystiedot

Kari Majamaa

 • neurologian professori
 • kari.majamaa@oulu.fi

Pirkko Riipinen

 • psykiatrian professori
 • pirkko.riipinen@oulu.fi

Vesa Kiviniemi

 • radiologian dosentti
 • vesa.kiviniemi@oulu.fi

Ville Leinonen

 • neurokirurgian professori
 • ville.leinonen@oulu.fi

Juha Veijola

 • psykiatrian professori
 • juha.veijola@oulu.fi

Anne Remes

 • neurologian professori
 • anne.remes@oulu.fi