TutkimusyksikköA.I.Virtanen -instituutti

A.I. Virtanen -instituutissa tutkitaan muun muassa Alzheimerin taudin, otsa-ohimolohkorappeuman, epilepsian, Parkinsonin taudin, aivoinfarktin, ALS-taudin, migreenin ja mitokondriotautien mekanismeja. Tutkimusryhmissä myös kehitetään aivosairauksien kuvantamismenetelmiä, biolääketieteellistä kuva-analyysiä, tautimalleja ja uusia kantasolutekniikoita.

Solu- ja molekyylitieteiden A.I. Virtanen -instituutti (AIVI) perustettiin vuonna 1989. Instituutissa tehdään biolääketieteen tutkimusta ja se osallistuu biolääketieteen maisteriohjelman opetukseen sekä tutkijakoulutukseen. AIVI:n tutkimuskenttä on solulääketiede, joka tutkii solutasolla sairauksien syitä ja mekanismeja, ja soveltaa saatua tietoa tautien ehkäisyyn, diagnostiikkaan sekä hoitoon.

UEF:n strategian mukaiset kaksi keskeisintä kansainvälisen tutkimuksen aluetta ovat sydän- ja verisuonisairaudet sekä aineenvaihdunnan sairaudet ja neurotieteet. Nämä muodostavat perusteet AIVI:n suorittamalle tutkimukselle. Tutkimus kohdentuu erityisesti sairauksien solu- ja molekyylitason mekanismeihin, ja hyödyntää erilaisia solu- ja eläinmalleja sekä edityksellisiä in vitro ja in vivo kuvantamistekniikoita. Instituutissa tutkitaan lisäksi geeniperäisiä sairauksien ennaltaehkäisyä ja terapiaa, solutason terapiaa sekä lääkeinterventioita.

Biolääketieteen kuvantamisyksikkö

Kantasolukeskus

Tutkimuslaitteisto

Instituutin käytössä oleva tutkimuslaitteisto palvelee paitsi monitieteisesti useiden Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden tarpeita, myös asiakkaita Suomessa ja Euroopan unionin alueella kuin sen ulkopuolellakin.

Biolääketieteen kuvantamisyksikkö käsittää in vivo kuvantamisen ja ex vivo kudoskuvantamisen. In vivo -kuvantamisen laitteisto on kansallisesti ainutlaatuinen ja kansainvälisestikin korkealaatuinen. Se koostuu kolmesta MRI-laitteesta sekä hyperpolarisaatiolaitteesta. Instituutin laitteistoon kuuluvat myös PET ja CT/SPECT -skannerit, optoakustinen ja 3D angiografia, optinen kuvantaminen (IVIS) sekä ultraäänilaitteet, ja multifotonimikroskooppi.

Kansallinen virusvektorilaboratorio tuottaa laadukkaita adeno-, lenti-, baculo-, ja AAV-virusvektoreita ei ainoastaan laboratoriossa vaan myös laajemmalla skaalalla. Tämä käsittää kaksi GMP-tason ja kolme BSL2/BSL/3-tason laboratoriota ja bioreaktoria (10-100 L), inkubaattoreita ja laminaareja, vektorikonsentraatiolaitteita, solupankkeja ja mittauslaitteita, joita tarvitaan karaterisointiin.

Kantasolukeskus tuottaa kaiken kattavia palveluja ihmisen pluripotenteille kantasoluille.

Menestystarinoita

Lue lisää

Sulje

Lue lisää

Sulje

Yhteystiedot

Pasi Tavi

 • Johtaja
 • pasi.tavi@uef.fi
 • +358 40 3553272
 • Bioteknia 1, huone 4126

Olli Gröhn

 • Varajohtaja
 • olli.grohn@uef.fi
 • +358 50 359 0963
 • Bioteknia 1, huone 3132

Joanna Huttunen

 • Yleishallinto, tohtoriohjelman koordinaattori, Kuopion biokeskuksen koordinaatio
 • aivi-coordinator@uef.fi
 • +358503871607
 • Bioteknia 1, huone 3118.3

Jari Nissinen

 • Laboratorion johtaja
 • jari.nissinen@uef.fi
 • +358405024732
 • Bioteknia 1, huone 3148