YhteistyötahoSyöpäkeskus

Syöpäkeskuksen perustamisella halutaan parantaa syövän hoitoa ja edistää tutkimusta.

Hoitokäytännöt muuttuvat nopeasti. Syövän hoidon kansallista ohjausta tarvitaan, jotta voidaan turvata palveluiden yhdenvertainen saatavuus, edistää hoitojen laatua. Tavoitteena on myös hillitä syövän hoidon kustannuskehitystä panostamalla syöpätautien ehkäisyyn, seulontojen kehittämiseen, kuntoutukseen ja kalliiden hoitojen hallittuun käyttöönottoon.

Tutkimustyön tavoitteena on kehittää yksilöllistettyä ja vaikuttavaa syövän hoitoa, erityisesti genomitiedon hyödyntämistä diagnostiikassa ja hoitovalinnoissa ja edistää potilaiden pääsyä kliinisiin tutkimuksiin yhdenvertaisesti ja viiveettä.

Tarkoituksena on, että kansallinen syöpäkeskus toimisi uudenlaisella toimintamallilla. Sen avulla koordinoitaisiin aiempaa vahvemmin kansallisesti kliinistä syöpätutkimusta sekä palvelujärjestelmän tarkoituksenmukaista voimavarojen käyttöä syövän hoidossa.

Erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri vastaa syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallisesta suunnittelusta sekä toiminnan yhteensovittamisesta. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit huolehtivat näistä tehtävistä alueellisesti.

Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

Muistio: Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

Tavoitteena on, että kansallinen syöpäkeskus ja alueelliset syöpäkeskukset perustetaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Syöpäkeskuksen valmistelu

Syöpäkeskusta on valmisteltu Kansallisen syöpäkeskuksen toiminnat -työryhmässä 1.4.2016 lähtien. Kansallisen syöpäkeskuksen toiminta käynnistyy koordinoivan yksikön perustamisen myötä vuoden 2018 aikana. Kansallisen syöpäkeskuksen muodostaa viisi yliopiston ja yliopistollisen sairaanhoitopiirin perustamaa alueellista syöpäkeskusta ja toimintaa koordinoiva keskus.

Työryhmän kokoonpano
STM on myöntänyt viidelle yliopistollisen sairaalan sairaanhoitopiirille kullekin valtion avustusta alueellisen syöpäkeskuksen toiminnan suunnittelusta, käynnistämisestä sekä pilottihankkeiden toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Syöpäkeskuksen toiminnat -työryhmä on asettanut projektiryhmän valmistelemaan alueellisten keskusten perustamista ja tukemaan alueellisten ja kansallisten toimintamallien luomista.

 

Lähteet:

https://stm.fi/syopakeskus