YliopistoItä-Suomen yliopisto

Kuopio on merkittävä neurotieteiden tutkimuksen ja neuroalojen potilaiden hoidon keskus. Yliopiston aivotutkimus profiloituu erityisesti aivojen rappeumasairauksien ja epilepsian tutkimukseen. Monitieteellinen tutkimus ulottuu molekyylitasolta potilastutkimuksiin. Tautimekanismien ymmärtäminen on keskeistä, jotta uusia hoitoja voidaan kehittää.

Neurotieteet on yksi Itä-Suomen yliopiston strategisista kansainvälisen huipputason tutkimusalueista. Tutkimuksen vahvuuksia ovat ainutlaatuiset tutkimuskohortit, menetelmällinen osaaminen ja infrastruktuuri.

Perustutkimus on keskittynyt A.I. Virtanen -instituuttiin ja biolääketieteen yksikköön. Kliininen tutkimuskeskus puolestaan tarjoaa puitteet väestöpohjaisille ja potilastutkimuksille. Neurotieteiden osaamista yliopistossa täydentävät muun muassa vahva farmasian koulutus ja tutkimus sekä hoidon vaikuttavuuden tutkimus.

Kuopion yliopistollisen sairaalan neurokeskuksessa moniammatillinen neuroalan osaaminen ja vaativan erityistason potilashoito yhdistetään kliiniseen tutkimukseen. Tutkimus on kansainvälisesti verkottunutta ja yhteistyö yritysten kanssa on tärkeää.

Vanhenevan väestön aivorappeumasairaudet, kuten Alzheimerin tauti ja aivoverenkiertosairaudet, ovat kasvava taloudellinen ja inhimillinen haaste.

Uudet tutkimusmenetelmät ovat lisänneet ymmärrystämme aivojen rakenteesta ja toiminnasta. Magneettikuvantaminen, positroniemissiotomografia, sähköiset
mittaukset, biologiset merkkiaineet ja molekyyligenetiikka ovat tuoneet parempia keinoja diagnostiikkaan. Aivosairauksien tautimekanismien tutkimus kokeellisissa asetelmissa etenee.

Kokonaiskuvan luomisessa aivojen toiminnasta ja aivosairauksien mekanismeista mallintaminen ja bioinformatiikka ovat isossa roolissa. Edistysaskeleista huolimatta moni aivosairaus odottaa yhä läpimurtoja ja hoitoja.

Näiden kysymysten parissa Kuopion kampuksella työskentelee laaja joukko tutkijoita ja terveydenhuollon ammattilaisia. Koulutamme myös tulevaisuuden osaajia, joilla on valmiudet tuoda uusia ratkaisuja aivosairauksien hoitoon.