Kansainväliset yhteydet

Suomalaista neurotutkimusyhteisöä pidetään kansainvälisesti luotettavana ja haluttuna yhteistyökumppanina. Neurotieteitä tutkivilla yliopistoilla ja yliopistollisilla sairaaloilla on yhteistyötä maailman huippuyliopistojen kanssa. Kansallinen neurokeskus haluaa osaltaan vahvistaa ja luoda uusia suhteita kansainvälisten tutkimuskonsortioiden välille.

Tutkijahaku palvelee kansainvälisten ja kansallisten yhteistyökumppaneiden kartoittamisessa. Haun avulla on mahdollista selvittää muun muassa tutkijan erikoisala, käytettävät menetelmät sekä tieteelliset julkaisut.

Kansainvälistä yhteistyötä tukemaan Suomeen on perustettu useita tutkimusta tukevia toimijoita, joiden päämääränä on tukea muun muassa yksilöllisen lääketieteen kehitystä. Suomen ainutlaatuiset rekisterit ja näytekokoelmat tekevät suomalaisesta neurotutkimuksesta kansainvälisesti mielenkiintoisen tutkimus- ja tuotekehitysympäristön. Biopankkinen osuuskunta Suomi -FINBB on osa eurooppalaista BBMRI-ERIC-verkostoa.  FINBB toimii tulevaisuudessa yhden luukun -periaatteella suomalaiseen biopankkiaineistoon sisältäen kattavat neurotutkimusaineistot sekä akateemisille tutkijoille että sairaanhoidon lääke- ja tuotekehitykselle.

FinnGen on julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen tutkimushanke, johon osallistuvat suomalaiset yliopistot, sairaanhoitopiirit, THL, Veripalvelu, biopankit sekä useat kansainväliset lääkeyritykset. Hankkeen yhtenä tavoitteena on löytää genomi- ja terveystiedon avulla merkittäviä innovaatioita terveyden edistämiseksi.

Lisäksi muun muassa Lääketeollisuus ry pyrkii edistämään kansainvälistä lääkkeillä tehtävää tutkimusta Suomessa.

Linkkejä:

https://www.finngen.fi/

https://finbb.fi/

http://www.bbmri.fi/fi/ 

http://www.laaketeollisuus.fi/