Suomessa on neurotieteen alalla vahva perustutkimusosaaminen erityisesti solu- ja molekyylitason mekanismien sekä genetiikan alalla. Aivojen kehitykseen ja muovautuvuuteen liittyvä tutkimus on korkeatasoista. Kuvantamistutkimus ja kuvantamisen hyödyntäminen tutkimuksessa ovat myös kansainvälisesti korkealla tasolla. Näiden vahvuuksien ansiosta prekliininen lääkekehitystä edistävä tutkimus on Suomessa laadukasta ja johtanut useiden lääkekehitys- ja bioteknologiayritysten sekä näille palveluja tuottavien yritysten syntymiseen. Aivosairauksien eläin- ja solumallit ovat monien sairausryhmien osalta kansainvälisesti korkeatasoisia.

Kliinisten tutkimusten yhteydessä kerättyjen, tarkkaan karakterisoitujen ja pitkittäisseurattujen potilaskohorttien, näytemateriaalin ja genomidatan ansiosta Suomen neurotieteellä on erinomaiset mahdollisuudet läpimurtoihin sekä lääkekehityksessä, diagnostiikassa että biomarkkeritutkimuksessa.

Laskennallinen-, teknologia- ja tietotekniikkaosaaminen tukevat Suomessa vahvasti neurotieteitä, jotka ovat luonteeltaanpoikkitieteellisiä ja translationaalisia. Laskentakapasiteetin kasvaessa tekoälytutkimus mahdollistaa uusia sovelluksia, kuten robotiikan käyttö terveydenhuollossa ja tietokoneavusteinen diagnostiikka, joiden tutkimus on pitkälle kehittynyttä.

Suomessa on myös vahvaa peliteollisuutta. Tutkimukset osoittavat, että pelien avulla voidaan tehostaa aivosairauksien kuntoutusta mukaan lukien kielellisen kehityksen häiriöt. Suomessa tutkitaan aktiivisesti pelien diagnostisia sovellusalueita ja niiden vaikutusta aivojen toimintaan.