Hankkeet

Kansallisen neurokeskuksen toimintaa vahvistetaan paikallisilla hankkeilla. Hanketoiminnan avulla pääsemme tutustumaan alueen erityispiirteisiin syvällisemmin, sekä toimimaan alueella konkreettisesti. Alueellisen hanketoiminnan tavoitteena on kehittää kohdennetusti kyseisen alueen tarpeita ja vahvuuksia osana kansallista kokonaisuutta. Hankeet tukevat Kansallisen neurokeskuksen pitkän aikavälin strategista toimintaan ja mahdollistavat näin esimerkiksi palvelumallien pilotoinnin. Hankkeista saatu kokemus ja konkreettiset tuotokset pyritään laajentamaan kansallista verkostoa hyödyttäväksi toiminnaksi ja malleiksi. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä paikallisten organisaatioiden kanssa, mikä jo osaltaan tiivistää alueen toimijoiden yhteistyötä sekä vuoropuhelua.