Kansalaiselle

Neurosairaudet koskettavat suoraan tai välillisesti lähes kaikkia suomalaisia, sekä miljoonia ihmisiä globaalilla tasolla. Suomalainen neurotieteellinen tutkimus ja tuotekehitys ovat kansainvälisesti korkeatasoista ja siksi arvostettua.

Yhtenä keskeisenä syynä suomalaisen neurotieteen menestystarinalle on ollut kansalaisten vapaaehtoinen osallistuminen lääkkeiden ja hoitojen kehittämiseen joko näytteenantajina tai potilaskokeisiin osallistujina. Tämä on mahdollistanut uusien hoitomuotojen kehittämisen.

Neurotieteiden tutkimus Suomessa

Neurotieteiden tutkimus on keskittynyt Suomessa yliopistoihin sekä yliopistollisiin sairaaloihin. Tutkijat ja tutkimusryhmät työskentelevat yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten lääkekehitysyritysten sekä teknologiateollisuuden kanssa.