Kansalaiselle

Neurosairaudet koskettavat suoraan tai välillisesti lähes kaikkia suomalaisia, sekä miljoonia ihmisiä globaalilla tasolla. Suomalainen neurotieteellinen tutkimus ja tuotekehitys ovat kansainvälisesti korkeatasoista ja siksi arvostettua. Yhtenä keskeisenä syynä suomalaisen neurotieteen menestystarinalle on ollut kansalaisten vapaaehtoinen osallistuminen lääkkeiden ja hoitojen kehittämiseen joko näytteenantajina tai potilaskokeisiin osallistujina. Tämä on mahdollistanut uusien hoitomuotojen kehittämisen.

Neurotieteiden tutkimus on keskittynyt Suomessa yliopistoihin sekä yliopistollisiin sairaaloihin. Tutkijat ja tutkimusryhmät työskentelevat yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten lääkekehitysyritysten sekä teknologiateollisuuden kanssa. Neurotieteellisen tutkimuksen tavoitteena on ensisijaisesti tuottaa uusia ja yhä tehokkaampia hoitokeinoja potilaan hyväksi.

Nykytavoitteena on kehittää yhä enemmän yksilöllisiä täsmähoitoja eri sairauksiin, jolloin saadaan parempi hoitovaste. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä aivojen toiminnan ja sairauksien synnyn taustamekanismeista, joilloin voidaan ehkäistä sairauksien syntymistä, nopeuttaa alkuvaiheen tunnistamista sekä mahdollistaa yhä yksilöllisempien hoitomuotojen syntyminen.