Kansalaiselle

Neurosairaudet koskettavat suoraan tai välillisesti lähes kaikkia suomalaisia, sekä miljoonia ihmisiä globaalilla tasolla. Suomalainen neurotieteellinen tutkimus ja tuotekehitys ovat kansainvälisesti korkeatasoista ja siksi arvostettua.

Yhtenä keskeisenä syynä suomalaisen neurotieteen menestystarinalle on ollut kansalaisten vapaaehtoinen osallistuminen lääkkeiden ja hoitojen kehittämiseen joko näytteenantajina tai potilaskokeisiin osallistujina. Tämä on mahdollistanut uusien hoitomuotojen kehittämisen.

Neurotieteiden tutkimus Suomessa

Neurotieteiden tutkimus on keskittynyt Suomessa yliopistoihin sekä yliopistollisiin sairaaloihin. Tutkijat ja tutkimusryhmät työskentelevat yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten lääkekehitysyritysten sekä teknologiateollisuuden kanssa.

Uusia ratkaisuja potilaan hyväksi

Neurotieteellisen tutkimuksen tavoitteena on ensisijaisesti tuottaa uusia ja yhä tehokkaampia hoitokeinoja potilaan hyväksi. Nykytavoitteena on kehittää yhä enemmän yksilöllisiä täsmähoitoja eri sairauksiin tavoitellen parempaa hoitovastetta.

Tavoitteena yksilöllinen terveydenhoito

Tutkimuksen ja tuotekehittelyn tavoitteena on parantaa ymmärrystä mekanismeista, joilla voidaan ehkäistä neurosairauksien syntymistä, niiden tunnistamista aikaisessa vaiheessa sekä yhä yksilöllisempien hoitomuotojen kehitystä.