Kansalaiselle

Neurosairaudet koskettavat suoraan tai välillisesti lähes kaikkia suomalaisia, sekä miljoonia ihmisiä globaalilla tasolla. Suomalainen neurotieteellinen tutkimus ja tuotekehittely ovat kansainvälisesti korkeatasoista ja siksi arvostettua.

Yhtenä keskeisenä syynä suomalaisen neurotieteen menestystarinalle on ollut kansalaisten vapaaehtoinen osallistuminen lääkkeiden ja hoitojen kehittämiseen joko näytteenantajina tai potilaskokeisiin osallistujina. Tämä on mahdollistanut uusien hoitomuotojen kehittäminen.

Nykytavoitteena on kehittää yhä enemmän täsmähoitoja eri sairauksiin. Yhä yksilöllisempi hoito ja uudet hoitokeinot takaavat paremman hoitovasteen.