Yritykselle

Suomi tarjoaa kansainvälisesti korkealaatuisen monitieteellisen testi- ja kehitysympäristön tuotteiden ja hoitomuotojen kehittämistyölle. Uniikki terveydenhuoltojärjestelmämme, jossa jokaisella Suomessa kirjoilla olevalla asukkaalla on yksilöllinen sosiaaliturvatunnus mahdollistaa kattavien potilas- ja näyterekisterien ylläpidon. Luotettava ja ennakoitavissa oleva viranomaistoiminta ja selkeä lainsäädäntö, sekä populaation ainutlaatuinen geeniperimä ovat merkittäviä tekijöitä tutkimuksen ja yritysten väliselle yhteistyölle.