Neurotutkimuksen kuvantamislaitteiden kehitystyössä Suomessa on kansainvälisesti korkeatasoista osaamista. Aalto-yliopistossa tehdään EEG- eli aivosähkökäyriä mittaavien laitteiden ohjelmistokehitystyötä uusien ominaisuuksien kehittämiseksi. Suomessa valmistetuille korkealaatuisille laitteille riittää kysyntää, ja oululainen Bittium vie kehittämiään laitteita ympäri maailmaa.

EEG:lle sukua oleva MEG eli magnetoenkefalografia-laite kehitettiin alun perin Teknillisessä korkeakoulussa, ja kehitetyn laitteiston kaupallistamisen seurauksena MEG-laitteiston kansainvälinen markkinajohtaja on Helsingissä pääpaikkaansa pitävä MEGIN. MEG-laitteita on käytössä Aalto-yliopistossa, Meilahden sairaalassa sekä Jyväskylän yliopistossa.

Navigoitu TMS eli transkraniaalinen magneettistimulaatiolaite avustaa leikkaavaa kirurgia välttämään niitä aivojen alueita, joiden vahingoittuminen operaation yhteydessä saattaisi aiheuttaa halvaantumisen tai puhekyvyn heikkenemisen. Nämä alueet voidaan paikantaa stimuloimalla lihasliikkeitä tai puhetta ohjaavia aivoalueita. Suomalaisen Nexstimin valmistamia laitteita on käytössä kaikissa yliopistollisissa keskussairaaloissamme sekä joissakin yksityisissä sairaaloissa tai hoitolaitoksissa. Magneettistimulaatiolla voidaan hoitaa muun muassa vakavaa masennusta, ja Käypä hoito -suosituksissa se nousee lääkehoidon jälkeen vahvimpaan hoitosuositusluokkaan. Aalto-yliopistossa kehitetään seuraavan sukupolven laitteita.

 

PET-keskus Turun yliopistollisessa sairaalassa.

Suomessa jatkokehitetään MRI- eli magneettikuvauslaitteita aivojen ja muiden kudosten tutkimiseen, sekä kliiniseen neurotutkimukseen. Toinen merkittävä kuvantamisteknologia on PET eli positroniemissiotomografia, joka on käytössä Turun ja Kuopion yliopistollisissa keskussairaaloissa. Turun ja Kuopion PET-keskuksissa on useita tutkimuslaitteistoja, joilla voidaan tutkia ihmisen aivojen aineenvaihduntaa radioaktiivisia merkkiaineita käyttämällä.