Tutkijalle

Kansallinen neurokeskuksen perustaminen on osa hallituksen terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian toimeenpanoa. Kasvustrategian tavoitteena on, että Suomesta tulee kansainvälisesti tunnettu terveysalan liiketoiminnan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja uudistuvien palveluiden kärkimaa.

Neurotieteiden alan osaamisemme on kansainvälisesti korkealaatuista ja arvostettua. Kehittääksemme yhä tehokkaampia hoitomuotoja neurosairauksiin ja saadaksemme rahoitusta kotimaisista sekä ulkomaisista rahoituslähteistä, on tärkeää, että teemme ennakkoluuloton yhteistyötä alan kaikkien toimijoiden kanssa. Kansallisen neurokeskuksen ydintehtävänä on edistää Suomessa työskentelevien neurotieteilijöiden verkostoitumista sekä edesauttaa parempien yhteistyömallien syntymistä.