Co-creating tomorrow

Keitä me olemme?

Aivosairaudet koskettavat suoraan tai välillisesti lähes kaikkia suomalaisia, sekä miljoonia ihmisiä globaalilla tasolla. Mittaamattoman inhimillisen kärsimyksen lisäksi, aivosairauksien aiheuttamien menojen on arvioitu olevan Suomessa ainakin noin 11 miljardia euroa ja koko Euroopan tasolla noin 800 miljardia euroa. Globaalin väestön ikääntymisen myötä myös aivosairauskustannuksiin ennustetaan merkittävää kasvua. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan avulla on mahdollista löytää sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla merkittäviä ratkaisuja aivosairauksien aiheuttamaan taakkaan.

Tavoitteena aivohyvinvoinnin mallimaa

Kansallisen neurokeskus toimii neurotieteen tutkimusverkoston fasilitaattorina ja vuoropuhelun edistäjänä. Tehtävänämme on edistää alueellisten verkostojen yhteistoimintaa, sekä kansallista ja kansainvälistä yli alueellisten rajojen tapahtuvaa toimintaa tarjoten kontaktipisteen suomalaiseen neurotieteen tutkimusverkostoon. Toimimme yhdessä tutkijoiden, organisaatioiden ja yhteistyökumppanien kanssa luoden entistä tehokkaampia toimintamalleja verkoston yhteistyölle.

 

 

Yhteistyöverkosto alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Toimintamme taustalla on 7 yliopiston ja 5 sairaanhoitopiirin muodostama yhteistyöverkosto. Operatiivinen toiminta jakaantuu kuuteen alueelliseen neurokeskusverkostoon (Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku) ja kansalliseen koordinaatioyksikköön, joka on osa Itä-Suomen yliopistoa.

Olemme osa Terveysalan kasvustrategiaa

Suomalainen neurotieteen tutkimus ja tuotekehitys ovat kansainvälisesti korkeatasoisia ja arvostettuja. Laadukas koulutusjärjestelmä, korkea teknologinen osaaminen, tutkimusmyönteiset kansalaiset sekä vuosikymmeniä kattavat rekisteritiedot ovat osaltaan vaikuttaneet myönteisesti suomalaisen neurotieteen menestykseen. Tiivistämällä alan yhteistyötä, voimme saavuttaa entistä parempia ratkaisuja aivoterveyden hyväksi.

Kansallinen Neurokeskus

MISSIO

Luomme parempaa aivoterveyttä sekä sairauksien yksilöllistä ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta tiivistämällä alan tutkimusyhteistyötä ja edistämällä neurotieteen innovaatiotoimintaa.

VISIO

Vuonna 2025 Kansallinen Neurokeskus on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu toimija sekä haluttu yhteistyökumppani, joka edistää Suomen kilpailukykyä neurotieteiden osaamisen aloilla.

CODED TO CONNECT

Luomme alan yhteistyökehikon tutkijoille ja sidosryhmille. Tavoitteenamme on tarjota neuro- ja aivosairauksiin liittyvä relevantti ja ajankohtainen tieto keskitetysti ja helposti kaikkien saataville.

Palvelut

Oikeat kontaktit

Oikeat kontaktit

Edistämme rajapintoja rikkovia kumppanuuksia akateemisten, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Kauttamme löydät oikeat kontaktit ja yhteistyökumppanit projektiisi! Kartoitamme parhaillaan toimijoita ja olemassa olevia ekosysteemejä ympäri Suomen ja valmistelemme tietokantaa tutkijoista, tutkimusryhmistä ja laitteistoista. Ota yhteyttä alueesi asiantuntijaan!

Tuorein tutkimus

Tuorein tutkimus

Suomalainen aivotutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista ja arvostettua. Tehtävämme on nostaa aivotutkimusta sen ansaitsemaan näkyvyyteen eri medioissa ja ylläpitää keskustelua aiheen ympärillä. Tavoitteemme on ohjata näin resursseja tutkimukselle niin kotimaisista kuin ulkomaisistakin lähteistä. Työstämme parhaillaan koko Suomen kattavaa tietokantaa tutkijoista ja tutkimusryhmistä. Tässä kestää hieman, joten sillä välin voit tutustua luomaamme The Finnish Neuroresearch -hakukoneeseen, joka löytää uusimmat suomalaiset neuroalan julkaisut!

Lue lisää
Tutkimusrahoitus

Tutkimusrahoitus

Eri tahojen tutkijoille jakama rahoitus mahdollistaa monipuolisen ja laadukkaan aivotutkimustyön Suomessa. Rahoitus mahdollistaa myös tutkimusprojektien jalostamisen potilaita hyödyttäviksi käytännön ratkaisuiksi kuten uusiksi lääkeaihioiksi tai innovaatioiksi. Sivustollemme on koottu ajankohtaisia suomalaisia rahoitushakuja Aurora-tietokannasta, sekä linkkejä kansainvälisten rahoittajatahojen sivuille.

Lue lisää
Datan saavutettavuuden edistäminen

Datan saavutettavuuden edistäminen

Olemme mukana luomassa parempaa käytettävyyttä tutkimusdatan osalta. Teemme yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden sekä sairaaloiden kanssa mm. tietoaltaiden ja datan analysoinnin parissa. Meille on tärkeää, että datan käytettävyys ja saatavuus vastaa tutkijoiden tarpeita.

Lue lisää

Uutiset

25.5.2021

Suomessa meneillään olevat neuroalan kliiniset tutkimukset löytyvät nyt yhdestä paikasta

Kansallisen neurokeskuksen yksi keskeisistä tavoitteista vuodelle 2021 on tutkimuksen näkyväksi tekeminen ja potilasrekrytoinnin helpottaminen. Tätä varten on luotu uusi kliinisten tutkimusten... Lue lisää

19.4.2021

Haku Kansallisen neurokeskuksen johtajan tehtävään on avattu

Valmistelu- ja perustamisvaiheen tullessa päätökseen, olemme avanneet haun Kansallisen neurokeskuksen johtajan tehtävään kolmelle seuraavalle vuodelle. Tehtävä sijoittuu Itä-Suomen... Lue lisää

23.3.2021

Suomen Aivot ry: Aivoterveyttä edistettävä kokonaisvaltaisesti

Suomeen tarvitaan kansallinen, kattava aivoterveysohjelma, jonka avulla aivosairauksien kustannusten kasvu saadaan taittumaan. Aivosairaudet koskettavat suoraan tai välillisesti lähes kaikkia... Lue lisää

Ota yhteyttä