Co-creating tomorrow

Keitä me olemme?

Aivosairaudet koskettavat suoraan tai välillisesti lähes kaikkia suomalaisia, sekä miljoonia ihmisiä globaalilla tasolla. Mittaamattoman inhimillisen kärsimyksen lisäksi, aivosairauksien aiheuttamien menojen on arvioitu olevan Suomessa ainakin noin 11 miljardia euroa ja koko Euroopan tasolla noin 800 miljardia euroa. Globaalin väestön ikääntymisen myötä myös aivosairauskustannuksiin ennustetaan merkittävää kasvua. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan avulla on mahdollista löytää sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla merkittäviä ratkaisuja aivosairauksien aiheuttamaan taakkaan.

Tavoitteena aivohyvinvoinnin mallimaa

Kansallisen neurokeskus toimii neurotieteen tutkimusverkoston fasilitaattorina ja vuoropuhelun edistäjänä. Tehtävänämme on edistää alueellisten verkostojen yhteistoimintaa, sekä kansallista ja kansainvälistä yli alueellisten rajojen tapahtuvaa toimintaa tarjoten kontaktipisteen suomalaiseen neurotieteen tutkimusverkostoon. Toimimme yhdessä tutkijoiden, organisaatioiden ja yhteistyökumppanien kanssa luoden entistä tehokkaampia toimintamalleja verkoston yhteistyölle.

Yhteistyöverkosto alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Kansallinen neurokeskus on 7 yliopiston ja 5, yliopistolliset sairaalat sisältävän, hyvinvointialueen yhteistyöverkosto, jonka toiminnan linjauksista päättää sopijaorganisaatioiden edustajista koostuva Kansallisen neurokeskuksen johtoryhmä. Lue lisää johtoryhmästä ja organisaatioista toimintamme taustalla täältä.

Operatiivinen toiminta toteutuu kuuden alueellisen Brain & Mind -verkoston, Helsinki Brain & Mind, Jyväskylä Brain & Mind, Kuopio Brain & Mind, Oulu Brain & Mind, Tampere Brain & Mind ja Turku Brain & Mind, yhteistyönä. Alueellisten Brain and Mind -verkostojen yhteistoimintaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla koordinoi Kansallisen neurokeskuksen koordinaatioyksikkö, joka on osa Itä-Suomen yliopistoa. Tutustu Kansallisen neurokeskuksen koordinaatioyksikön ja alueellisten Brain & Mind -verkostojen henkilöstöön täältä.

 

animaatio

 

 

Olemme osa terveysalan kasvustrategiaa

Suomalainen neurotieteen tutkimus ja tuotekehitys ovat kansainvälisesti korkeatasoisia ja arvostettuja. Laadukas koulutusjärjestelmä, korkea teknologinen osaaminen, tutkimusmyönteiset kansalaiset sekä vuosikymmeniä kattavat rekisteritiedot ovat osaltaan vaikuttaneet myönteisesti suomalaisen neurotieteen menestykseen. Tiivistämällä alan yhteistyötä, voimme saavuttaa entistä parempia ratkaisuja aivoterveyden hyväksi.

Kansallinen neurokeskus on osa Suomen terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa ja Yksilöllistetty lääketiede -hanketta. Kasvustrategian tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia tutkimuksen ja teknologian kehityksen luomien mahdollisuuksien kautta. Samalla tavoitteena on, että Suomesta tulee kansainvälisesti tunnettu terveysalan liiketoiminnan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja uudistuvien palveluiden kärkimaa. Lue lisää terveysalan kasvustrategiasta ja Kansallisen neurokeskuksen perustamisen vaiheista täältä.

Kansallinen Neurokeskus

MISSIO

Luomme parempaa aivoterveyttä sekä sairauksien yksilöllistä ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta tiivistämällä alan tutkimusyhteistyötä ja edistämällä neurotieteen innovaatiotoimintaa.

VISIO

Vuonna 2025 Kansallinen Neurokeskus on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu toimija sekä haluttu yhteistyökumppani, joka edistää Suomen kilpailukykyä neurotieteiden osaamisen aloilla.

CODED TO CONNECT

Luomme alan yhteistyökehikon tutkijoille ja sidosryhmille. Tavoitteenamme on tarjota neuro- ja aivosairauksiin liittyvä relevantti ja ajankohtainen tieto keskitetysti ja helposti kaikkien saataville.

Palvelut

Oikeat kontaktit

Oikeat kontaktit

Edistämme rajapintoja rikkovia kumppanuuksia akateemisten, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Kauttamme löydät oikeat kontaktit ja yhteistyökumppanit projektiisi! Kartoitamme parhaillaan toimijoita ja olemassa olevia ekosysteemejä ympäri Suomen ja valmistelemme tietokantaa tutkijoista, tutkimusryhmistä ja laitteistoista. Ota yhteyttä alueesi asiantuntijaan!

Tuorein tutkimus

Tuorein tutkimus

Suomalainen aivotutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista ja arvostettua. Tehtävämme on nostaa aivotutkimusta sen ansaitsemaan näkyvyyteen eri medioissa ja ylläpitää keskustelua aiheen ympärillä. Tavoitteemme on ohjata näin resursseja tutkimukselle niin kotimaisista kuin ulkomaisistakin lähteistä. Työstämme parhaillaan koko Suomen kattavaa tietokantaa tutkijoista ja tutkimusryhmistä. Tässä kestää hieman, joten sillä välin voit tutustua luomaamme The Finnish Neuroresearch -hakukoneeseen, joka löytää uusimmat suomalaiset neuroalan julkaisut!

Lue lisää
Tutkimusrahoitus

Tutkimusrahoitus

Eri tahojen tutkijoille jakama rahoitus mahdollistaa monipuolisen ja laadukkaan aivotutkimustyön Suomessa. Rahoitus mahdollistaa myös tutkimusprojektien jalostamisen potilaita hyödyttäviksi käytännön ratkaisuiksi kuten uusiksi lääkeaihioiksi tai innovaatioiksi. Sivustollemme on koottu ajankohtaisia suomalaisia rahoitushakuja Aurora-tietokannasta, sekä linkkejä kansainvälisten rahoittajatahojen sivuille.

Lue lisää
Datan saavutettavuuden edistäminen

Datan saavutettavuuden edistäminen

Olemme mukana luomassa parempaa käytettävyyttä tutkimusdatan osalta. Teemme yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden sekä sairaaloiden kanssa mm. tietoaltaiden ja datan analysoinnin parissa. Meille on tärkeää, että datan käytettävyys ja saatavuus vastaa tutkijoiden tarpeita.

Lue lisää

Uutiset

19.1.2024

Uusia kasvoja Kuopio Brain & Mindiin

Kansallisen Neurokeskuksen Kuopio Brain & Mind -alueverkosto edistää aivoterveyttä monialaisella yhteistyöllä. Toimintaa vauhdittavat nyt uudet moniosaajat. Kansallinen Neurokeskus... Lue lisää

30.10.2023

Neurocenter Finland Annual Event brings together various actors in the field of brain health on 30th of November

Neurocenter Finland organises an event Translational research in neuroscience - from cellular signaling to new treatments. The purpose of the event is to increase interdisciplinary and translational... Lue lisää

1.8.2023

Tutkijat tunnistivat nuorten mielenterveyden häiriöitä ennakoivia veren merkkiaineita

Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden löytämien veren merkkiaineproteiinien avulla voisi olla mahdollista tunnistaa nuoria, joilla on riski sairastua mielenterveyden häiriöihin. Pilottitutkimuksen... Lue lisää

Ota yhteyttä