Medialle

Kansallinen Neurokeskus on 7 yliopiston ja 5 sairaanhoitopiirin muodostama yhteistyöverkosto. Operatiivinen toiminta jakaantuu kuuteen alueelliseen neurokeskusverkostoon (Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku) ja kansalliseen koordinaatioyksikköön, joka on osa Itä-Suomen yliopistoa.Kansallisen neurokeskuksen tausta on Suomen terveysalan kasvustrategiassa ja Yksilöllistetty lääketiede -hankeessa. Sosiaali- ja terveysalan kasvustrategian tavoite on, että 2030-luvulla Suomi on hyvinvoinnin edistämisen mallimaa sekä yksilöllisen terveydenhuollon edelläkävijä.

Lue lisää