Medialle

Kansallinen Neurokeskus on osa Suomen terveysalan kasvustrategiaa ja Yksilöllistetty lääketiede -hanketta. Sosiaali- ja terveysalan kasvustrategian tavoite on, että 2030-luvulla Suomi on hyvinvoinnin edistämisen mallimaa sekä yksilöllisen terveydenhuollon edelläkävijä.

Suomalainen neurotieteen tutkimus ja tuotekehitys ovat kansainvälisesti korkeatasoisia ja arvostettuja. Laadukas koulutusjärjestelmä, korkea teknologinen osaaminen, tutkimusmyönteiset kansalaiset sekä vuosikymmeniä kattavat rekisteritiedot ovat osaltaan vaikuttaneet myönteisesti suomalaisen neurotieteen menestykseen. Tutkimuksella voimme löytää ratkaisuja aivoterveyden edistämiseen, aivosairauksien ennaltaehkäisyyn ja aivosairauksia sairastavien elämänlaadun parantamiseen. Nyt perustamisvaiheessa olevan Kansallisen neurokeskuksen tehtävänä tulee olemaan tutkijoiden työn tukeminen, eri tahojen yhteistyön edistäminen ja aivoterveyskeskustelun ylläpitäminen.

Lue lisää