Neurotieteiden tutkimusta Suomessa rahoittavat esimerkiksi Suomen Akatemia, Euroopan Unioni ja National Institute of Health (NIH) sekä lukuisat erilaiset säätiöt, joiden rahoituskriteereistä ja hakuajoista tietoa löytyy kootusti tämän sivun alaosasta.

Suomen Akatemia rahoittaa neurotieteiden tutkimusta kolmella eri tasolla:
-yksittäisiä tutkijoita heidän uran eri vaiheissa
-tutkimusryhmiä ja hankkeita
-tutkimusympäristöjä
Tarkemmat hakukriteerit ja -ajat löytyvät Suomen Akatemian sivuilta: https://www.aka.fi/fi/rahoitus/

Euroopan Unioni rahoittaa monenlaisia tutkimus- ja kehityshankkeita.
Horisontti 2020 on EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittava ohjelma, jonka koko on lähes 80 miljardia euroa vuosille 2014-2020. EU:n tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja vahvistamalla Horisontti 2020 -ohjelman avulla EU-alueen tieteellistä osaamista, tukemalla uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa sekä etsimällä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin Euroopassa. Horisontti 2020 koostuu kolmesta osa-alueesta eli pilarista:

Huipputason tiede
–      ERC – Euroopan tutkimusneuvosto
–      FET – Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat
–      IMI – Innovative Medicines Initiative
–      Marie Skłodowska-Curie -toimet
–      Tutkimusinfrastruktuurit

Teollisuuden johtoasema
–      Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa (mukaan lukien nano- ja bioteknologia)
–      Riskirahoituksen saatavuus
–      Innovointi pk-yrityksissä

Yhteiskunnalliset haasteet
–      Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi
–      Eurooppa muuttuvassa maailmassa – osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat

Lisätietoa Horisontti 2020 rahoituksesta löytyy: https://www.horisontti2020.fi/horisontti-2020/

Euroopan Unioni voi rahoittaa neurotieteiden tutkimusta myös Euroopan aluekehitysrahaston(EAKR) seuraavien toimintalinjojen ja erityistavoitteiden puitteissa:

Pk-yritysten kilpailukyky
–      Uuden liiketoiminnan luominen
–      Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
–      Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
–      Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suomessa EAKR-rahoituksen jakaminen tapahtuu maakuntaliittojen kautta. Lisätietoa EAKR-rahoituksesta löytyy: https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/funding/erdf/

National Institute of Health rahoittaa neurotieteiden tutkimusta kattavasti. Vaikka kyseessä on yhdysvaltalainen organisaatio, se myöntää rahoitusta myös ulkomaisille tutkimushankkeille.
Tarkemmat hakukriteerit ja -ajat löytyvät NIH:n sivuilta: https://grants.nih.gov/funding/index.htm

 

 

Aurora rahoitushaku

Rahoitushaun nimi

Rahoittajan nimi

Hakuaika

Rahoittajan nimi

Suomen Kulttuurirahasto

Hakuaika

10.01.2020 - 10.02.2020

Rahoittajan nimi

Suomen Kulttuurirahasto

Hakuaika

10.01.2020 - 10.02.2020

Rahoittajan nimi

Suomen Kulttuurirahasto

Hakuaika

10.01.2020 - 10.02.2020

Rahoittajan nimi

Suomen Kulttuurirahasto

Hakuaika

10.01.2020 - 10.02.2020

Rahoittajan nimi

Suomen Kulttuurirahasto

Hakuaika

10.01.2020 - 10.02.2020

Rahoittajan nimi

Suomen Kulttuurirahasto

Hakuaika

10.01.2020 - 10.02.2020

Rahoittajan nimi

Suomen Kulttuurirahasto

Hakuaika

10.01.2020 - 10.02.2020

Rahoittajan nimi

Suomen Kulttuurirahasto

Hakuaika

10.01.2020 - 10.02.2020

Rahoittajan nimi

Suomen Kulttuurirahasto

Hakuaika

10.01.2020 - 10.02.2020

Rahoittajan nimi

Suomen Kulttuurirahasto

Hakuaika

10.01.2020 - 10.02.2020

Jatkuvahakuiset

Rahoitushaun nimi

Rahoittajan nimi

Hakuaika

Hakuaika

29.10.2018 - 15.11.2019

Rahoitushaun nimi

Tutkimusrahaston apurahat

Rahoittajan nimi

Retina ry

Hakuaika

Jatkuva haku

Rahoitushaun nimi

Avustukset

Hakuaika

Jatkuva haku

Rahoittajan nimi

Opetushallitus

Hakuaika

Jatkuva haku

Rahoitushaun nimi

Tuotteistusmääräraha

Rahoittajan nimi

Työsuojelurahasto

Hakuaika

Jatkuva haku

Rahoitushaun nimi

Kehittämisavustus

Rahoittajan nimi

Työsuojelurahasto

Hakuaika

Jatkuva haku

Rahoitushaun nimi

Matka-apurahat

Hakuaika

Jatkuva haku

Rahoitushaun nimi

Tutkimusapurahat

Hakuaika

Jatkuva haku