Eri tahojen tutkijoille jakama rahoitus mahdollistaa monipuolisen ja laadukkaan aivotutkimustyön Suomessa. Rahoitus mahdollistaa tutkimusprojektien jalostamisen potilaita hyödyttäviksi käytännön ratkaisuiksi kuten uusiksi lääkeaihioiksi tai innovaatioiksi. Tutkimusta rahoitetaan monella eri tasolla, tohtoriopiskelijasta professoritasolle, ja kaikilla eri aivotutkimuksen osa-alueilla.

Tutkimustyön keskeisiä rahoittajia Suomessa ovat Suomen Akatemia ja useat eri säätiöt. Myös kansainvälistä rahoitusta voi hakea useilta eri tahoilta, esimerkiksi Euroopan Unionilta ja National Institute of Health:ltä (NIH) USA:sta. Tämän sivun alaosaan on koottu ajankohtaisia suomalaisia rahoitushakuja Aurora-tietokannasta, sekä linkkejä kansainvälisten rahoittajatahojen sivuille.

 

KOTIMAISIA RAHOITUSLÄHTEITÄ

Väitöskirjatutkija voi hakea rahoitusta säätiöiltä. Eri säätiöt ja tiedot rahoituksista löytyvät Aurora-tietokannasta. Väitelleiden tutkijoiden kannattaa tutustua Postdocpooliin, jonne on listattu säätiörahoitukset, jotka tukevat ulkomailla tehtävää tutkimusta.

Suomen Akatemia tukee pääasiassa väitösvaiheen jälkeistä tutkimustyötä. Haettavia rahoituksia on tarjolla kolmella eri tasolla:

-yksittäisen tutkijan tuki uran eri vaiheissa

-tutkimusryhmät ja hankkeet

-tutkimusympäristöt

Tarkemmat hakukriteerit ja -ajat löytyvät Suomen Akatemian verkkosivuilta.

 

ULKOMAALAISIA RAHOITUSLÄHTEITÄ

Rahoitusmahdollisuudet eivät rajoitu pelkästään Suomen sisäisiin tutkimusrahoituksen jakoihin, vaan tutkijoiden on mahdollista hakea rahoitusta myös useista eri kansainvälisistä lähteistä. Euroopan komissio rahoittaa tutkimusta erilaisilla apurahoilla ja palkinnoilla. Pääset tutustumaan ajankohtaisiin rahoitushakoihin EU-komission verkkosivuilta.

Horizon Europe (2021-2027) on jatkoa Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmalle, jonka tavoitteena on tarjota kannustinrahoitusta jopa 100 miljardin euron edestä uusille hankkeille. Tutustu Horizon Europe 2021-2027 ohjelmaa täältä.

Muuta kansainvälistä rahoitusta voi hakea useista eri organisaatioista ja säätiöistä. Tunnetuimpia maailmanlaajuisia neuroalan organisaatioita ovat esimerkiksi International Brain Research Organization (IBRO), joka on tukenut neurotieteitä jo vuodesta 1961. IBRO:n missio on kehittää, tukea, koordinoida ja edistää tieteellistä tutkimusta; edistää kansainvälistä yhteistyötä ja tiedonjakoa; ja tukea koulutusta ja tiedon jakamista monipuolisesti ja -tieteellisesti aivotieteiden saralla. Pääset tutustumaan IBRO:n rahoituskalenteriin tästä.

Federation of European Neuroscience Societies (FENS) missio on edistää neurotieteiden tutkimusta ja koulutusta Euroopassa ja myös Euroopan ulkopuolella, sekä helpottaa jäsentensä yhteistyötä. FENS:n kautta on tarjolla myös tutkimusrahoitusta – lisätietoa osoitteesta https://www.fens.org/News-Activities/Grants-and-Stipends/

Amerikkalainen National Institute of Health (NIH) puolestaan tukee kaikkea tutkimusta, ja heidän tutkimusrahoituksistaan löytyy lisätietoa: https://www.nih.gov/grants-funding

 

RAHOITUSTA YRITYSTOIMINNALLE

Tutkimuslähtöiset yritykset ja spin-offit voivat hakea rahoitusta esimerkiksi seuraavista lähteistä:

 

Aurora rahoitushaku

Rahoitushaun nimi

Rahoittajan nimi

Hakuaika

Rahoitushaun nimi

Stipendier

Hakuaika

01.09.2021 - 30.09.2021

Rahoitushaun nimi

Syksy 2021

Rahoittajan nimi

Paavo Nurmen Säätiö sr

Hakuaika

01.09.2021 - 30.09.2021

Rahoitushaun nimi

Apuraha

Hakuaika

19.05.2021 - 30.09.2021

Rahoitushaun nimi

Apurahat

Hakuaika

01.09.2021 - 30.09.2021

Rahoittajan nimi

Alkoholitutkimussäätiö

Hakuaika

01.09.2021 - 30.09.2021

Rahoittajan nimi

Alkoholitutkimussäätiö

Hakuaika

01.09.2021 - 30.09.2021

Rahoitushaun nimi

Yleinen apuraha

Hakuaika

06.09.2021 - 01.10.2021

Rahoitushaun nimi

Oleskeluapuraha

Hakuaika

06.09.2021 - 01.10.2021

Rahoitushaun nimi

Nimikkorahaston apurahat

Hakuaika

15.08.2021 - 04.10.2021

Rahoitushaun nimi

Varttunut tutkija

Hakuaika

15.09.2021 - 15.10.2021

Jatkuvahakuiset

Rahoitushaun nimi

Rahoittajan nimi

Hakuaika

Rahoitushaun nimi

Tutkimusrahaston apurahat

Rahoittajan nimi

Retina ry

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakuaika

Jatkuva haku

Rahoitushaun nimi

Tutkimusapurahat

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakuaika

Jatkuva haku

Rahoitushaun nimi

Apurahat opinnäytetyöhön

Hakuaika

Jatkuva haku

Rahoitushaun nimi

Matka-apurahat

Hakuaika

Jatkuva haku

Rahoittajan nimi

Puhti Lab Oy

Hakuaika

Jatkuva haku

Rahoitushaun nimi

Avustukset

Hakuaika

Jatkuva haku