Kansallisen Neurokeskuksen tutkijatietokanta

Suomessa tehdään kansainvälisesti korkealaatuista ja monialaista neurotieteiden tutkimusta. Kansallisen Neurokeskuksen tutkijatietokantaan on kerätty tietoja Suomessa neurotieteen parissa työskentelevistä tutkijoista. Tietokannasta löytyvät tiedot neurotieteiden tutkijoiden isäntäorganisaatiosta, heidän tutkimusaiheensa sekä erityisosaamisensa. Tietokannan tavoitteena on tuoda näkyväksi Suomessa tehtävää neurotieteiden tutkimusta sekä helpottaa uusien yhteistyökumppaneiden löytämistä.

Tohtoritasoinen tutkija tai tutkimusryhmän johtaja, mikäli tietosi puuttuvat tietokannasta tai haluat päivittää tietokannassa olevia tietoja, pyydämme käyttämään oheista webropol-kyselyä. https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/14bc6d4f-bd7a-4f0f-8735-9f51e9e39fa0?displayId=Fin2317403