Aivot ovat ihmisen monimutkaisin elin. Ne säätelevät ja ohjaavat lähes kaikkia kehon toimintoja, kuten rationaalista ajattelua, tunteita, sydämen sykettä, hengitystä ja unta. Tämän vuoksi aivoterveys on edellytyksenä pitkälle ja hyvälle elämälle.

Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii virtuaalitaloja eri elämäntilanteisiin ja oireisiin.

https://www.terveyskyla.fi/

Aivotalo on terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä eTerveyspalvelu. Se tarjoaa tukea ja tietoa aivojen terveydestä ja aikuisten aivosairauksista. Tutkittu tieto auttaa ennakoimaan sairauteen liittyviä tilanteita ja vähentää epävarmuuden tunteita tulevaisuuden suhteen. Aivotalo on auki vuorokauden ympäri ja viikon jokaisena päivänä.

https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/

Harvinaissairauksien talo palvelu tarjoaa monipuolisesti tietoa harvinaisista sairauksista sekä niiden hoidosta. Lisäksi se tarjoaa tukea eri-ikäisille harvinaissairautta sairastaville ja heidän läheisilleen. Terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä palvelu on aina avoin kaikille asuin- ja hoitopaikasta riippumatta.

https://www.terveyskyla.fi/harvinaissairaudet

Kivunhallintatalo tarjoaa tutkittua tietoa erilaisista kiputilanteista ja kivun hoidosta. Palvelu auttaa potilasta ymmärtämään omaa kiputilaansa ja kehittämään kivunhallintaansa. Kivunhallintatalon tarjoaman tiedon avulla myös potilaan läheiset voivat helpommin ymmärtää kipukokemuksia ja niiden vaikutusta arkielämään.

https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo

Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.

https://www.mielenterveystalo.fi/

Erilaiset potilasjärjestöt, yhdistykset ja säätiöt ovat koonneet kattavasti tietoa aivoterveydestä ja erilaisista aivosairauksista. Alla olevista lähteistä löydät luotettavaa tietoa aiheesta.

Aivosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka myöntää apurahoja aivotutkimukseen. Säätiö kokoaa sivuilleen myös asiantuntijoiden kirjoituksia mm. aivojen kehityksestä, aivoterveydestä ja sairauksien diagnooseista.

https://www.aivosaatio.fi/

ALS-tutkimuksen tuki ry:n tarkoituksena on edistää ja tukea monitieteistä ALS-tutkimusta Suomessa, ylläpitää vertaistukifoorumia ALS-potilaille ja heidän läheisilleen.

http://alstuttu.org/www/

Epilepsialiitto tukee epilepsiaa sairastavia ja heidän läheisiään tasa-arvoiseen ja omaehtoiseen elämään.

https://www.epilepsia.fi/

Lihastautiliitto on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päämääränä on tukea lihassairaiden ihmisten oikeutta tasa-arvoiseen, monimuotoiseen ja hyvään elämään. Sen tärkeimpiä palvelumuotoja ovat oikeuksien valvonta, sopeutumisvalmennus sekä tiedottaminen.

https://www.lihastautiliitto.fi/fi/Etusivu

Muistiliitto tarjoaa verkkosivuillaan tietoa muistista, muistisairauksista ja toiminnastaan.

https://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu

Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö. Liitto tekee työtä Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän omaistensa elämänlaadun parantamiseksi.

https://www.parkinson.fi/

Suomen aivot ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tutkimustietoon perustuvan aivoterveyden edistäminen. Yhdistyksen perustajina olivat alan merkittävimmät potilas- ja tiedejärjestöt.

http://www.suomenaivot.fi/