Aivot ovat ihmisen monimutkaisin elin. Ne säätelevät ja ohjaavat lähes kaikkia kehon toimintoja, kuten rationaalista ajattelua, tunteita, sydämen sykettä, hengitystä ja unta. Tämän vuoksi aivoterveys on edellytyksenä pitkälle ja hyvälle elämälle.

Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii virtuaalitaloja eri elämäntilanteisiin ja oireisiin.

https://www.terveyskyla.fi/

Aivotalo on terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä eTerveyspalvelu. Se tarjoaa tukea ja tietoa aivojen terveydestä ja aikuisten aivosairauksista. Tutkittu tieto auttaa ennakoimaan sairauteen liittyviä tilanteita ja vähentää epävarmuuden tunteita tulevaisuuden suhteen. Aivotalo on auki vuorokauden ympäri ja viikon jokaisena päivänä.

https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/

Harvinaissairauksien talo palvelu tarjoaa monipuolisesti tietoa harvinaisista sairauksista sekä niiden hoidosta. Lisäksi se tarjoaa tukea eri-ikäisille harvinaissairautta sairastaville ja heidän läheisilleen. Terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä palvelu on aina avoin kaikille asuin- ja hoitopaikasta riippumatta.

https://www.terveyskyla.fi/harvinaissairaudet

Kivunhallintatalo tarjoaa tutkittua tietoa erilaisista kiputilanteista ja kivun hoidosta. Palvelu auttaa potilasta ymmärtämään omaa kiputilaansa ja kehittämään kivunhallintaansa. Kivunhallintatalon tarjoaman tiedon avulla myös potilaan läheiset voivat helpommin ymmärtää kipukokemuksia ja niiden vaikutusta arkielämään.

https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo

Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.

https://www.mielenterveystalo.fi/

 

Potilasjärjestöt, yhdistykset ja säätiöt

Erilaiset potilasjärjestöt, yhdistykset ja säätiöt ovat koonneet kattavasti tietoa aivoterveydestä ja erilaisista aivosairauksista. Alla olevista lähteistä löydät luotettavaa tietoa aiheesta.

Suomen aivot ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tutkimustietoon perustuvan aivoterveyden edistäminen. Yhdistyksen perustajina olivat alan merkittävimmät potilas- ja tiedejärjestöt.

http://www.suomenaivot.fi/

Aivoliitto on järjestö kaikille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH). Aivoliitto auttaa ja tukee kohderyhmiensä hyvää arkea.

https://www.aivoliitto.fi/

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina.

https://aivovammaliitto.fi/

ALS-tutkimuksen tuki ry:n tarkoituksena on edistää ja tukea monitieteistä ALS-tutkimusta Suomessa, ylläpitää vertaistukifoorumia ALS-potilaille ja heidän läheisilleen.

http://alstuttu.org/www/

Epilepsialiitto tukee epilepsiaa sairastavia ja heidän läheisiään tasa-arvoiseen ja omaehtoiseen elämään.

https://www.epilepsia.fi/

Lihastautiliitto on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päämääränä on tukea lihassairaiden ihmisten oikeutta tasa-arvoiseen, monimuotoiseen ja hyvään elämään. Sen tärkeimpiä palvelumuotoja ovat oikeuksien valvonta, sopeutumisvalmennus sekä tiedottaminen.

https://www.lihastautiliitto.fi/fi/Etusivu

Muistiliitto tarjoaa verkkosivuillaan tietoa muistista, muistisairauksista ja toiminnastaan.

https://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu

Neuroliitto on MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien sekä heidän läheistensä oma järjestö. Liitto edistää ja valvoo heille tärkeitä asioita yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä tarjoaa neuvonta-, kuntoutus- ja asumispalveluja.

https://neuroliitto.fi

Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö. Liitto tekee työtä Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän omaistensa elämänlaadun parantamiseksi.

https://www.parkinson.fi/

Aivosäätiö myöntää apurahoja aivojen ja hermoston tutkimukseen. Säätiö julkaisee verkkosivuillaan myös asiantuntija-artikkeleita ja -videoita aivoterveydestä, aivosairauksista ja aivotutkimuksesta. Aivosäätiö toimii lahjoitusvaroin.

https://www.aivosaatio.fi/