Aivot ovat yksi ihmisen monimutkaisimmista elimistä. Ne säätelevät ja ohjaavat lähes kaikkia kehon toimintoja, kuten rationaalista ajattelua, tunteita, sydämen sykettä, hengitystä ja unta. Tämän vuoksi aivoterveys on edellytyksenä pitkälle ja hyvälle elämälle.

Erilaiset potilasjärjestöt, yhdistykset ja säätiöt ovat koonneet kattavasti tietoa aivoterveydestä ja erilaisista aivosairauksista. Alla olevista lähteistä löydät luotettavaa tietoa aiheesta.

Aivotalo on terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä eTerveyspalvelu. Se tarjoaa tukea ja tietoa aivojen terveydestä ja aikuisten aivosairauksista. Tutkittu tieto auttaa ennakoimaan sairauteen liittyviä tilanteita ja vähentää epävarmuuden tunteita tulevaisuuden suhteen. Aivotalo on auki vuorokauden ympäri ja viikon jokaisena päivänä.

https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/

Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.

https://www.mielenterveystalo.fi/

Harvinaissairaudet.fi-palvelu tarjoaa monipuolisesti tietoa harvinaisista sairauksista sekä niiden hoidosta. Lisäksi se tarjoaa tukea eri-ikäisille harvinaissairautta sairastaville ja heidän läheisilleen. Terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä palvelu on aina avoin kaikille asuin- ja hoitopaikasta riippumatta.

https://www.terveyskyla.fi/harvinaissairaudet

Aivosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka myöntää apurahoja aivotutkimukseen. Säätiö kokoaa sivuilleen myös asiantuntijoiden kirjoituksia mm. aivojen kehityksestä, aivoterveydestä ja sairauksien diagnooseista.

https://www.aivosaatio.fi/

Suomen aivot ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tutkimustietoon perustuvan aivoterveyden edistäminen. Yhdistyksen perustajina olivat alan merkittävimmät potilas- ja tiedejärjestöt.

http://www.suomenaivot.fi/

Muistiliitto tarjoaa verkkosivuillaan tietoa muistista, muistisairauksista ja toiminnastaan.

https://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu

Lihastautiliitto on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päämääränä on tukea lihassairaiden ihmisten oikeutta tasa-arvoiseen, monimuotoiseen ja hyvään elämään. Sen tärkeimpiä palvelumuotoja ovat oikeuksien valvonta, sopeutumisvalmennus sekä tiedottaminen.

https://www.lihastautiliitto.fi/fi/Etusivu

Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö. Liitto tekee työtä Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän omaistensa elämänlaadun parantamiseksi.

https://www.parkinson.fi/

ALS-tutkimuksen tuki ry:n tarkoituksena on edistää ja tukea monitieteistä ALS-tutkimusta Suomessa, ylläpitää vertaistukifoorumia ALS-potilaille ja heidän läheisilleen.

http://alstuttu.org/www/