Taiteiden, kuntoutuksen ja toimijoiden yhteensaattamista | Asiantuntijat

Taiteiden, kuntoutuksen ja toimijoiden yhteensaattamista | Asiantuntijat

Vuoden 2019 alkupuolella Kansallinen neurokeskus sai täydennystä riveihinsä neurologisen kuntoutuksen ammattilaisesta, Tuija Sairasesta. Sairanen on neurologiseen fysioterapiaan erikoistunut Savonian ammattikorkeakoulun fysioterapian lehtori. ”Tämä EAKR-rahoitteinen hanke tuo toivottavasti mukanaan pysyviä toimintamalleja, joilla terävöitetään neurokuntoutujan kuntoutusta kohti yhä yksilöllisempää ja monialaisempaa kokonaisuutta”, Sairanen summaa tavoitteen. Sairasen mukaan johtotähtenä monialaiselle yhteistyölle on asiakkaan ja potilasjärjestöjen osallistaminen voimakkaammin mukaan kuntoutuksen suunnitteluun, sekä kuntoutuksen tarjoaminen jo varhaisemmassa vaiheessa.

Kuvassa Tuija Sairanen

 

Yhdessä Savonian tanssin lehtorin ja taidepedagogiikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vastuuopettajan Eeri Pihlajakarin kanssa Sairanen etsii taiteiden ja kuntoutuksen hyviä yhdistelmiä Pohjois-Savon alueen toimijoiden keskuuteen. ”Tieteellistä näyttöä on jo olemassa musiikin ja tanssin kuntoutusta edistävästä merkityksestä. Suomessa on esimerkiksi tutkittu musiikin merkitystä aivoinfarktikuntoutujan kuntoutumisprosessissa,” Sairanen kertoo.

 

”Tietoisuuden levittämisen lisäksi tuomalla taiteen ja tanssin sekä kuntoutusalan tekijöitä yhteen, voimme luoda uudenlaisia työpaikkoja neurokuntoutuksen saralla. Samalla tanssinopettajan työnkuva kehittyy,” Pihlajakari jatkaa. Monialaisuudessa ja eri osaamisalueiden ennakkoluulottomassa yhdistämisessä on Sairasen ja Pihlajakarin mukaan monia mahdollisuuksia. Savoniassa fysioterapian ja tanssin opinnoissa yhteistyöllä on pitkät perinteet. Olemme tehneet muun muassa kroppatreffejä, eli tuoneet yhteen fysioterapian ja tanssin opiskelijoita. Tästä yhteistyöstä on syntynyt opintonäytetöitä,” Pihlajakari kertoo.

 

Nostetta yritystoiminnan asiantuntijoilta

Luovien alojen esiinmarssia Kansallisen neurokeskuksen Pohjois-Savon osaamiskeskuksen kehittämishankkeessa edustaa myös TKI-asiantuntija Jukka Kähkönen, joka tuo moniosaajatiimiin kokemusta liiketoiminnan ja palvelumuotoilun kehittämisestä. Kähkösen monialainen osaaminen pohjautuu muotoilun ohella muun muassa tietojenkäsittelytieteen, liikuntalääketieteen, ja arkkitehtuurin opintoihin. Hän on myös toiminut projektitutkijana biolääketieteen laitoksella fysiologian yksikössä Kuopion yliopistolla (nykyinen UEF), sekä ollut mukana kehittämässä ja kaupallistamassa älyvaateratkaisuja.

Kuvassa Jukka Kähkönen

 

”Pohjois-Savossa on vielä käyttämättömiä mahdollisuuksia eri liiketoiminta-alojen ja ihmisten törmäyttämiselle, sekä tutkimuksen kaupallistamiselle,” Kähkönen kuvailee alueen toimintakenttää, ja jatkaa: ” Usein kehitetään teknologiaa ja prosesseja, mutta yhteys käyttäjään jää ohueksi.” Tähän Kähkönen tuo palvelumuotoiluosaamisellaan tarvittavaa muutosta.

 

Kähkösen vastinparina työskentelevä TKI-asiantuntija Juhamatti Huuskolla on kokemusta terveys- ja teknologia-alan konsultoinnista. Huusko ja Kähkönen kartoittavat yhdessä sellaisia toimijoita ja yrityksiä, joiden verkottaminen synnyttäisi toimialalle lisää hyötyjä. ”Pyrimme myös löytämään tutkijoita, joilla on hyviä ideoita, ja tukemaan heitä ideoiden kaupallistamisessa,” Huusko kertoo. Huuskon mukaan Pohjois-Savon alueella on paljon potentiaalia ja mahdollisuuksia, joskin rahoittajia ja rahoituslähteitä voisi olla enemmän. ”Positiivisena asiana mainittakoon, että Kuopion kaupunki perustaa oman siemenrahastonsa, North Savo Startup Fundin, jossa tulee olemaan alkuvaiheessa 10 miljoonaa euroa varoja uusien yritysten tukemiseen ja alueen elinvoiman kasvattamiseen,” Huusko jatkaa.

 

Kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisteri Huusko valmistelee väitöskirjaansa sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta. Hän on myös toiminut projektitutkijana sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella Itä-Suomen yliopistossa. Väitöskirjatyö käsittelee lääkinnällisiä laitteita, joiden kehityksestä hänellä on myös omakohtaista kokemusta työskenneltyään terveysteknologia-alan yrityksissä. Huusko ja Kähkönen ovat kokeneita ja yrittäjähenkisiä liike-elämän ammattilaisia, jotka tuovat Kansalliseen neurokeskukseen paljon osaamista.

Kuvassa Juhamatti Huusko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasemmassa yläkulman kuvassa Eeri Pihlajakari.