Aivotutkimuksen innovaatioyhteistyö tiivistyy Varsinais-Suomessa

Aivotutkimuksen innovaatioyhteistyö tiivistyy Varsinais-Suomessa

Turun yliopisto ja Turun yliopistollinen keskussairaala ovat solmineet yhteistyösopimuksen Turku Brain & Mind -alueverkoston perustamisesta. Verkosto edistää aivoterveyden tutkimusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomessa. Kansallisen neurokeskuksen alueverkostot aloittivat toimintansa vuoden 2021 lopulla.

Turun yliopisto ja Tyks ovat tiivistäneet yhteistyötään aivotutkimuksen alalla perustettuaan Turkuun Kansallisen neurokeskuksen alueverkoston, joka toimii osana 2011 perustettua Turku Brain & Mind Centeriä.

Alueverkoston tavoitteena on tuoda tunnetuksi varsinaissuomalaista aivotutkimusta ja siihen liittyvää osaamista. Toinen verkoston tärkeä tavoite on saattaa yritykset ja tutkijat yhteen ja näin edesauttaa aivosairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvien innovaatioiden syntymistä. Lisäksi Turku Brain & Mind Center kokoaa turkulaisen neuroalan asiantuntemuksen ja tutkimuksen infrastruktuurit saman katon alle.

Turku Brain & Mind Centerin johtoryhmän puheenjohtajana toimii integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professori Hasse Karlsson, jolla on takanaan pitkä ja menestyksekäs ura kliinikkona ja tutkijana. Nykyisin hän toimii myös ainutlaatuisen FinnBrain-seurantatutkimuksen vastuullisena johtajana.

– Turulla on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä keskeiseksi aivotutkimuksen ja aivosairauksien hoidon keskittymäksi Suomessa. Aivotutkimus on jo nyt aktiivista ja laaja-alaista Turussa. Turun yliopiston ja Tyksin yhteinen alueverkosto tulee kehittämään tätä toimintaa eteenpäin, Karlsson kertoo.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin edustajana johtoryhmässä toimii sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

– Sairaanhoitopiiri on tehnyt merkittäviä panostuksia neurologisten sairauksien hoidon ja tutkimuksen edistämiseen, viimeisimpänä päätös Suomen ensimmäisen neurologisten sairauksien hoitoon tarkoitetun HIFU-laitteen hankinnasta. Turku Brain & Mind Center on tärkeässä koordinoivassa roolissa kehitettäessä neuroalan asiantuntemusta ja hoitoa edelleen, Pietilä sanoo.

Kansallisen neurokeskuksen Brain & Mind -alueverkostoja on Turun lisäksi Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Oulussa. Useimmat ovat käynnistäneet toimintansa lähikuukausina.

Neurotieteiden tutkimusta ja koulutusta usean vuosikymmenen ajan

Turussa on pitkän linjan osaamista aivojen ja mielen tutkimuksessa. Tutkimusta on tehty Tyksissä ja Turun yliopistossa laajasti neurologian, psykiatrian, psykologian, neurofysiologian ja kuvantamisen aloilla.

Turku Brain & Mind Centeriin kuuluu tällä hetkellä noin 20 Turun seudulla toimivaa aivotutkimusryhmää. Ryhmien tutkimuskohteina ovat muun muassa aivojen kehitys, kognitiiviset prosessit, tunteet, tietoisuus, näköaisti, uni, lihavuus, psykoottiset sairaudet, addiktiot, hermoston rappeumasairaudet, neuroimmunologia, neurotraumatologia, neuropaattinen kipu ja aivojen magneettistimulaatio.

Turku Brain & Mind Center on myös järjestänyt ja koordinoinut neurotieteiden opetusta Turussa vuodesta 2011. Human neuroscience -maisteriohjelma käynnistyi syksyllä 2018 ja minor in neuroscience -sivuainekokonaisuus on avoin kaikille Turun yliopiston opiskelijoille.

Paikallisia ja kansallisia yhteistyöhankkeita

Aivokuvantamisen apulaisprofessori, neurologi Juho Joutsa tutkii aivosairauksien alkuperää aivoissa. Joutsa on johtanut vuodesta 2020 lähtien laajaa BRAIN-tutkimusta, jossa kerätään maailman ensimmäinen prospektiivinen leesioaineisto aivoverkostoanalyyseja varten. Menetelmä on kehitetty Harvardin yliopistossa, jossa Joutsa toimi vierailevana tutkijana, mutta sen hyödyntämistä on rajoittanut käytettävissä olevien leesioaineistojen rajallisuus.

BRAIN-tutkimuksen odotetaan tuottavan tietoa hyvin laajasti neurologisten ja psykiatristen sairauksien oireiden alkuperästä aivoissa, mikä saattaa avata uusia mahdollisuuksia näiden sairauksien hoidolle.

– Tämä tutkimus ei olisi mahdollinen ilman Tyksin ja Turun yliopiston saumatonta yhteistyötä, Joutsa sanoo.

VSSHP:n Neuromodulaatiohoidon huippuosaamisyksikön johtaja, professori Satu Jääskeläinen mainitsee lisäksi, että Tyksin neuromodulaation huippuyksiköllä on meneillään kaksikeskustutkimus HUSin ja Helsingin yliopiston kanssa CRPS-kivun kajoamattomasta neuromodulaatiohoidosta sekä yhteistyöprojekti Karoliinisen instituutin ja Taysin kanssa masennuspotilaiden hoidosta.

– Viimeisimpänä avauksena kajoamattomien neuromodulaatiohoitojen alalla on Tyksiin tänä keväänä tilattu Neuro-HIFU-laite, joka tarjoaa ensimmäistä kertaa Skandinaviassa kajoamattoman hoitovaihtoehdon esimerkiksi vaikeasta vapinasta ja Parkinsonin taudista kärsiville potilaille, sekä jatkossa myös vaikeahoitoiseen neuropaattiseen kipuun ja aivokasvaimiin, jotka ovat leikkauksen ulottumattomissa, Jääskeläinen kertoo.

Kuva: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä (vas.), Turku Brain & Mind Centerin kehityspäällikkö Saija Tarro ja koulutuspäällikkö Mikko Hurme, apulaisprofessori Juho Joutsa sekä professori Hasse Karlsson.

Kansallinen Neurokeskus on vuonna 2021 perustettu yhteistyöverkosto, johon kuuluu seitsemän suomalaista yliopistoa ja viisi sairaanhoitopiiriä. Yhteistoimintaa koordinoiva yksikkö toimii Itä-Suomen yliopiston yhteydessä.

Lisätietoja:

Saija Tarro, kehityspäällikkö,  Turku Brain & Mind, sapatar@utu.fi, +358503455226

Hasse Karlsson, professori, Psykiatria, hasse.karlsson@utu.fi, 0503217827

Turun yliopiston tiedote 21.4.2022