Cerenion C-Trend -ohjelmisto tehopotilaan aivotoiminnan mittaukseen

Cerenion C-Trend -ohjelmisto tehopotilaan aivotoiminnan mittaukseen

Oululainen Cerenion perustettiin vuonna 2017 spinoffina Oulun yliopistosta. Tämän jälkeen yrityksen vauhti on ollut huikea C-Trend -nimisen lääkinnällisen ohjelmiston edistämisessä kohti markkinoille pääsyä. Ensimmäinen C-Trend -ohjelmistoa hyödyntävä tuote tulee markkinoille vuoden vaihteessa osana Bittiumin tehopotilaiden aivosähkökäyrän mittaukseen kehitettyä laitteistoa.

Yrityksen perustajajäsen ja lääketieteellinen johtaja Jukka Kortelainen kertoo, että tuoteidea lähti liikkeelle huomiosta siitä, miten puutteellista aivojen monitorointi teho-osastolla oli. ”Aloin postdoc -aikana pohtimaan voisiko aivosähkökäyrää hyödyntää nukutettujen tehopotilaiden aivotoiminnan arvioimiseen. Sydänpysähdyspotilaille tehdyn pilottitutkimuksen aikana käytännön sovellustarve konkretisoitui”, Kortelainen kuvailee tutkimuksen kaupallistamisen liikkeelle sysänneitä huomioitaan.

Aluksi lähinnä Business Finlandin (ent. Tekes) rahoituspolun turvin idean kaupallistamisen tielle lähtenyt yrityksen ydintiimi – Timo Koskela, Eero Väyrynen, Ilkka Juuso ja Kortelainen – ymmärsivät, että olennaista menestyksen kannalta oli täydentää yrityksen osaamista kriittisillä rekrytoinneilla. Onnistuneet rahoituskierrokset Business Finlandin, Euroopan unionin aluekehitysrahaston sekä pääomasijoitusyhtiöiden turvin siivittivät paitsi rekrytointeja, myös ydintiimin ajankäyttöä palkkalistoille siirtymisen myötä.

 

Cerenionin tiimi syksyllä 2019

 

Merkittävät askeleet

Suurena apuna tutkimuksen kaupallistamisen alkumetreillä oli Oulun yliopiston merkittävä panostus innovaatiotoimintaan. ”Useita patenttihakemusperheitä laitettiin vireille jo yliopistoaikana. Ymmärsimme oman tulevan tuotteemme suojaamisen tärkeyden, koska edessä oli pitkä tie markkinoille. Olisi harmillista, jos pitkän kehitystyön jälkeen joku voisi vain kopioida sen omaksi tuotteekseen”, Kortelainen sanoo. Investointi IPR-suojaukseen on tuottanut jo hedelmää: Cerenion sai vastikään kaksi patenttiaan läpi sekä Euroopan Unionin alueella että Yhdysvalloissa.

CE-merkinnän saamiseksi on pystyttävä osoittamaan, että tuotteen hyödyt ylittävät sen riskit. Kehittämällämme ohjelmistolla mitataan vakavasti sairaiden tehopotilaiden aivotoimintaa. Kliininen näyttö on erittäin tärkeää tällaisen tuotteen osalta”, Kortelainen kertoo.  Kliiniset tutkimustulokset ovatkin hänen mukaansa parhaita näyttöjä paitsi CE-merkinnän saamiseksi myös markkinoinnin ja myynnin välineinä. ”Yliopiston puolella on tehty pitkään taustatyötä ja tieteellinen ja kliininen validointi ovat kulkeneet siellä myös yritystoiminnan käynnistymisen jälkeen rinnakkain”, Kortelainen täsmentää.

 

Uutta kohti

C-Trend -ohjelmisto yhdistää EEG-mittauksen koneoppimista hyödyntäviin algoritmeihin, ja laskee tekoälyavusteisesti yhden arvon potilaan aivotoiminnasta skaalalla 0-100. Helppotulkintainen luku kertoo helposti ymmärrettävällä tavalla aivojen toiminnasta ja auttaa hoitohenkilökuntaa työssään teho-osastolla. Kortelaisen mukaan yrityksen kehittämää teknologiaa voidaan jatkossa soveltaa uusien aivojen toimintaa parantavien hoitomuotojen kehittämiseen teho-osastolla sekä myös luonnollisen unen arvioimiseen.

Seuraa Cerenionin kuulumisia sivustolla https://www.cerenion.com