Dataa ja verkosto-osaamista | Asiantuntijat

Dataa ja verkosto-osaamista | Asiantuntijat

Kuvassa Antti Kotimaa

”Monialaisuus on valttia. Yhteinen kehittäminen vaatii monialaista tiimiä, koska näin saadaan parhaat ajatukset esille,” sanoo Antti Kotimaa. Hän työskentelee innovaatiotoiminnan koordinaattorina Kansallisen neurokeskuksen Pohjois-Savon osaamiskeskittymän EAKR-rahoitteisessa kehittämishankkeessa. Kotimaan osaaminen on muotoutunut molekyylilääketieteen väitöskirjaopintojen jälkeen Kuopio Innovationilla sekä Savonia-ammattikorkeakoululla lääke- ja terveysalan yritysten kanssa yhteistyötä tehden. Kotimaa identifioi yrityksiä, joilla on neurotieteisiin soveltuva yritysidea tai kehitystyö meneillään, ja tarjoaa kehitys- ja tukipalveluita idean toteuttamiseen.

 

Kotimaan tavoin Kansallisen neurokeskuksen yritysyhteistyön erityisasiantuntijan, terveystieteiden tohtori Emmi Reijulan työn ytimessä on toimiminen akateemisen ja yritysmaailman rajapinnassa. Reijula vastaa tapahtumatuotannosta ja verkottaa toimijoita sekä verkostuu samalla itsekin laaja-alaisesti. Pohjois-Savon osaamiskeskittymän kehittämisen lisäksi hän tarkastelee laajemmalla näkökulmalla sitä, miten alueellisen yhteistyön mallit kehittävät Kansallisen neurokeskuksen toimintaa koko maan tasolla.

 

Reijulan siirtyi nykyiseen tehtäväänsä kehittämispäällikön tehtävästään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa hänen erityisvastuualueenaan oli tutkimuseettinen toimikunta. Lääketutkimuksen eettisistä kysymyksistä vuonna 2018 väitellyt Reijula kokee aiemmat työtehtävät ja tutkimuksen fokuksen tukevan häntä nykyisessä tehtävässään luontevalla tavalla.

Kuvassa Emmi Reijula

”Kun tulin töihin, en hypännyt ainoastaan liikkuvaan junaan vaan luotijunaan. Ihmettelin alussa, miten paljon kollegat olivat saaneet aikaiseksi niin lyhyeksi ajaksi,” Reijula täsmentää alkuvuoden tunnelmiaan.

 

Neurotieteiden junan kyytiin voi hypätä mukaan myös sattumalta. Ekologi Eric Le Tortorec muutti vaimonsa töiden perässä Kuopioon, ja tutkijauran jälkeen uusia uria etsiessään löysi mielenkiintoisen työn datatieteilijänä samaisesta hankkeesta.

Turun yliopistossa vuonna 2013 maisemaekologiasta väitellyt Le Tortorec kehittää Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa alueen toimijoiden yhteistä tietoallasta yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston vastinparinsa Jani Miettisen kanssa. Tietoaltaaseen sisällytetään jatkossa sairaalan puolelta lääkäreiden saneludataa sekä kuvantamisen dataa. Yliopiston puolella Miettinen selvittää tietoaltaan sisältöjen hyödyntämisen mahdollisuuksia tutkimuksessa.

 

”Tietoallas on tallennusalusta, johon voi tallentaa hurjan määrän sellaista koontamisaineisota, jota ei voi tavanomaisessa tietokannassa säilyttää,” Le Tortorec kuvailee. Tulevaisuudessa tietoaltaan voi helposti yhdistää laskenta-alustaan, mikä mahdollistaisi tekoälyn soveltamista käsillä olevaan aineistoon.

 

Kuvassa Eric Le Tortorec

Tilastotieteilijä Miettistä kiinnostaa ihmisiin liittyvän tiedon hyödyntäminen, ja erityisesti sekä toistettavat tutkimusmenetelmät että tutkimustulosten datan kommunikointi visuaalisten keinojen kautta loppukäyttäjälle. ”Datan määrä kasvaa ja data on yhä monimutkaisempaa. On tärkeää löytää keinoja tehdä siitä helpommin ymmärrettävää ja hyödynnettävämpää,” Miettinen kertoo. Ennen elokuista aloitustaan datatieteilijänä Le Tortorecin kanssa tietoaltaan kehitystyössä, Miettinen työskenteli Kelalla tutkimuksen, tietovarastoinnin ja data-analytiikan parissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jutun isossa kuvassa on Jani Miettinen.