Eero Rissanen valittiin Kansallisen neurokeskuksen uudeksi johtajaksi

Eero Rissanen valittiin Kansallisen neurokeskuksen uudeksi johtajaksi

Kansallisen neurokeskuksen uudeksi johtajaksi on valittu neurologian erikoislääkäri, dosentti, LT Eero Rissanen. Rissanen on aikaisemmin toiminut Tyks Vakka-Suomen sairaalan neurologian poliklinikan ylilääkärinä ja on tällä hetkellä vierailevana tutkijana Harvardin yliopistossa Bostonissa.

Kansallinen neurokeskus on seitsemän yliopiston ja viiden yliopistosairaanhoitopiirin yhteistyöverkosto, joka on ministeriöiden tuella perustettu 1.4.2021. Toiminnan tarkoituksena on edistää neurotieteiden kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja siten edesauttaa aivoterveyden edistämiseen sekä aivosairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvien innovaatioiden syntymistä. Tavoitteena on parempi aivoterveys ja aivosairauksien aiheuttamien kustannusten merkittävä vähentäminen Suomessa, entistäkin korkeatasoisempi ja vaikuttavampi tieteellinen tutkimus sekä uudet innovaatiot ja niiden menestyksellinen kaupallistaminen.

”Tukemalla yhteistyötä ja innovaatioiden syntyä voimme entisestään lisätä alan tutkimuksen vaikuttavuutta sekä edistää aivoterveyttä.” 

Kansallisen neurokeskuksen uudeksi johtajaksi valitun dosentti Eero Rissasen oma tutkimusalue on hyvin monialainen ja yhdistää erilaisia kliinisiä tekijöitä, kuvantamismenetelmiä ja muita biomerkkiaineita neuroimmunologisten tautien kuten MS-taudin hoitovasteen ja ennusteen selvittämiseen. Näillä menetelmillä on merkitystä myös lääkekehityksessä. Rissasen oma tutkimustyö antaa täten vankan taustan myös tulevalle tehtävälle. Lisäksi lääkärikouluttajan erityispätevöitymisen myötä karttuneet pedagogiset valmiudet tulevat olemaan tehtävässä hyödyksi.

– Suomessa tehdään erittäin korkeatasoista ja kansainvälisesti merkittävää neurotieteiden tutkimusta. Tukemalla yhteistyötä ja innovaatioiden syntyä voimme entisestään lisätä alan tutkimuksen vaikuttavuutta sekä edistää aivoterveyttä. Kansallisen neurokeskuksen perustamisvaiheen sekä sen ensimmäisen toimintavuoden aikana on luotu vankka kasvupohja kansalliselle verkostoyhteistyölle. Tästä on hieno jatkaa, ja tähtäämme kohti kansainvälistä menestystä, Rissanen toteaa.

Kansallisen neurokeskuksen johtajan toimikausi on kolme vuotta. Rissanen aloittaa tehtävässä kevään 2022 aikana. Kansallisen neurokeskuksen johtajan tehtävä sijoittuu Itä-Suomen yliopistossa toimivaan koordinaatioyksikköön. Tehtävään haki viisi hakukriteerit täyttävää hakijaa. Valintaprosessissa oli keskeisessä roolissa Kansallisen neurokeskuksen sopijaorganisaatioiden edustajista muodostetun johtoryhmän näkemys. Itä-Suomen yliopiston rehtori teki valinnan johtoryhmän lausunnon perusteella.

Lisätietoja:

Eero Rissanen, eero.rissanen (a) uef.fi

Kansallisen neurokeskuksen johtoryhmän puheenjohtaja Reetta Kälviäinen, puh. 029 445 4729, reetta.kalviainen (a) uef.fi