Kansallinen neurokeskus merkittävä osa terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa

Kansallinen neurokeskus merkittävä osa terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa

Valtioneuvosto julkaisi joulukuussa päivitetyn Terveysalan tutkimus – ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian ja tiekartan. Siinä perustamisvaiheessa olevalla Kansallisella neurokeskuksella on jo selkeä asema oman alansa osaamiskeskittymänä.

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia ja tiekartta on päivitetty.

Perustamisvaiheessaan olevan Kansallisen neurokeskuksen rooli suomalaisen neurotietieteiden tutkimus ja innovaatiotoiminnan vahvistamisessa on siinä keskeinen.

”Aivosairauksien kustannus on yhteiskunnalle vuositasolla arviolta noin 9 miljardia euroa. Neuroalan tutkimuksen ja innovoinnin tarve on kiistaton, mikä jälleen on terveysalan kasvustrategiassakin todettu”, toteaa Kansallisen neurokeskuksen perustamisvaiheen johtaja Mikael von und zu Fraunberg.

Alueellisia verkostoja ja valtakunnallisia toimintamalleja

Perustamisvaiheen aikana neurotieteiden tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle on määrätietoisesti luotu verkostoja ja toimintamalleja ympäri Suomea.

”Neuroalan innovaatioiden syntyminen vaatii monialaista yhteistyötä. Tärkein konkreettinen tavoite onkin ollut kytköksien lisääminen eri toimijoiden kesken, jotta yliopisto-, sairaala- ja yritysmaailman välinen yhteistyö alueilla tehostuisi ja helpottuisi”, sanoo von und zu Fraunberg.

Perustamisvaiheessa on rakennettu yhteistyömalleja ja selvitetty myös muita konkreettisia toimia, joiden avulla tutkimusta ja innovointia voidaan viedä eteenpäin. Esimerkiksi alan käytössä olevien tietoaltaiden ja muun neuroalan datan käytön hyödyntäminen on todettu keskeiseksi.

Yhteistyötä muiden alojen kanssa

Kansallisen neurokeskuksen lisäksi muiden alojen kansallisten osaamiskeskittymien toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen ovat kasvustrategiassa oleellisessa roolissa. Siinä on nostettu esiin syövän, genomiikan ja lääkekehityksen osaamiskeskittymät sekä biopankkitoiminnan kansallinen harmonisointi.

”Teemme aktiivista yhteistyötä myös muiden alojen osaamiskeskittymien kanssa: sparraamme toisiamme, koordinoimme tekemisiämme ja jaamme parhaita käytäntöjä keskenämme”, von und zu Fraunberg kuvailee.

Sopimusperusteinen Kansallinen Neurokeskus aloittaa vuonna 2021

Sopimusneuvottelut Kansallisen neurokeskuksen perustavien osapuolten, seitsemän yliopiston ja viiden yliopistosairaanhoitopiirin, välillä etenevät suunnitellusti. Yhteistyösopimuksen mukainen Kansallinen neurokeskus on tarkoitus perustaa vuoden 2021 alkupuolella.

”Perustamisvaiheessa tehdyn työn pohjalta Kansallisen neurokeskuksen toimintaa on hyvä jatkaa”, von und zu Fraunberg summaa.

Terveysalan tutkimus – ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian ja tiekartan löydät täältä:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162564

Lisätietoja:

Johtaja, neurokirurgian dosentti, Mikael von und zu Fraunberg, Itä-Suomen yliopisto

mikael.fraunberg@uef.fi, 0504335008