Kuopio Brain & Mind vauhdittaa itäsuomalaisen neurotieteen menestystarinaa

Kuopio Brain & Mind vauhdittaa itäsuomalaisen neurotieteen menestystarinaa

Kansallisen neurokeskuksen uusi Kuopio Brain & Mind -alueverkosto edistää aivoterveyden tutkimusta ja yhteistyötä Itä-Suomessa.

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan perustaman Kuopio Brain & Mind -verkoston tavoitteena on lisätä yhteistyötä yliopisto-, sairaala- ja yritysmaailmojen välillä sekä edistää itäsuomalaisen neurotieteen näkyvyyttä.

– Kuopio Brain & Mind tuo saman keskustelupöydän ääreen monitieteellisesti alueen osaajajoukon, tutkijat ja potilastyössä toimivat lääkärit sekä neurotieteellisen tutkimuksen että psykiatrian alalta. Uusi verkosto avaa uusia yhdessä tekemisen mahdollisuuksia, jotka konkretisoituvat muun muassa yhteisinä tutkimus- ja kehittämishankkeina yli organisaatiorajojen, kertoo verkoston johtoryhmän puheenjohtaja, professori Mikko Hiltunen Itä-Suomen yliopistosta.

– Yliopiston ja yliopistosairaalan kiinteä yhteistyö takaa parhaat mahdollisuudet tuoda tutkimus lähelle potilasta, hyödyntää moderneimpia diagnostisia menetelmiä tehokkaasti ja edistää aivosairauksien hoitoa ja aivoterveyttä, lisää KYSin johtajaylilääkäri Heikki Miettinen.

Anna Karjalainen luo aivotutkijoille yhteyksiä

Kansallisen neurokeskuksen Brain & Mind -alueverkostoja on Kuopion lisäksi Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa. Useimmat ovat vasta käynnistämässä toimintaansa. Kuopiossa toiminta alkoi toukokuussa, jolloin Kuopio Brain & Mind -verkoston aluepäällikkö Anna Karjalainen aloitti työssään.

– Kuopio Brain & Mindin keskeisenä tehtävänä on tukea ja edistää alueen korkeatasoista neurotieteellistä ja laajemmin aivoterveyteen linkittyvää tutkimusta, rakentaa monitieteellistä yhteistyötä ja toimia linkkinä myös kansallisiin ja kansainvälisiin tieteen alan verkostoihin, yrityksiin ja muihin sidosryhmiin, Karjalainen kertoo.

Alueen aivoterveyden osaajille on luvassa esimerkiksi verkostoitumista edistäviä tapahtumia, monikanavaista viestintää sekä taustatukea yhteisten projektien ja rahoitushakemusten valmisteluun. – Nyt toiminnan alkuvaiheessa tärkein yksittäinen tavoite on Itä-Suomen yliopiston ja KYSin yhteistyön kehittäminen edelleen.

Kasvun ja innovaatioiden alusta

Kuopio Brain & Mind -alueverkosto toimii yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston neurotieteiden tutkimusyhteisön ja KYSin aivosairauksien hoidosta vastaavien alojen kanssa. – On tärkeää, että Itä-Suomen yliopistossa tehtävä korkeatasoinen aivosairauksien tutkimus kytkeytyy alueverkoston kautta kansalliseen neurokeskukseen. Se mahdollistaa laaja-alaisen vaikuttavuuden alueella ja kansainvälisesti, toteaa terveystieteiden tiedekunnan dekaani Jussi Pihlajamäki.

Kansallinen neurokeskus ja sen alueverkostot ovat osa laajempaa kehitystä. – Sote ja tutkimus voivat olla myös kasvun ja innovaatioiden alusta. Suomella on kaikki edellytykset ottaa kokoaan isompi rooli kehitys- ja testausympäristönä sekä edelläkävijämarkkinana. Globaali kilpailu investoinneista, osaajista ja tutkimuskumppanuuksista on kovaa. Menestyminen tässä kilpailussa vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä. Tavoitteena on kansallinen verkostoitunut toimintamalli ja kumppanuudet, jotka pohjaavat toimiviin alueverkostoihin, Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen kertoo.

Kansalliseen neurokeskukseen kuuluu seitsemän suomalaista yliopistoa ja viisi sairaanhoitopiiriä. – Yhteistoimintaa koordinoiva yksikkö toimii Itä-Suomen yliopiston yhteydessä. Jokainen sopijaosapuoli osallistuu tiiviisti kansalliseen johtoryhmän työskentelyyn, kertoo ryhmän puheenjohtaja, professori Reetta Kälviäinen Itä-Suomen yliopistosta.

Lisätietoja:

Aluepäällikkö Anna Karjalainen, anna.karjalainen (a) uef.fi, p. 050 560 6139  https://uefconnect.uef.fi/henkilo/anna.karjalainen/

Professori Mikko Hiltunen, mikko.hiltunen (a) uef.fi, p. 040 355 2014  https://uefconnect.uef.fi/henkilo/mikko.hiltunen/

Kuopio Brain & Mind -verkkosivut https://kuopio.neurocenterfinland.fi/

Kuopio Brain & Mind Twitterissä https://twitter.com/kuo_brain_mind