Kysely tutkijoille: Uuden 7:n teslan MRI-laitteen tarve Suomessa

Kysely tutkijoille: Uuden 7:n teslan MRI-laitteen tarve Suomessa

Kansallinen neurokeskus ja Finnish Biomedical Imaging Node kartoittavat uuden humaanikäyttöön soveltuvan 7:n teslan MRI-laitteen tarvetta Suomessa.

Kyselyllä selvitetään mahdollisia tutkimushankkeita, jotka hyötyisivät laitteesta. Vastausten pohjalta kootaan yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on laatia ehdotus laitteen käyttömahdolllisuuksista, budjetista ja laitteen sijoittumisesta Suomessa. Pyydämme vastauksia 19.11.2021 mennessä.

Pääset täyttämään kyselylomakkeen tästä linkistä.

Lisätietoja:
Mikael von und zu Fraunberg,
mikael.fraunberg@uef.fi

Finnish Biomedical Imaging Node: https://eurobioimaging.fi/FiBI/