Osaamisen paketointi ja myyminen

Osaamisen paketointi ja myyminen

Olen työskennellyt osana Medfilesia lääkekehitystyön parissa noin kolmen vuosikymmenen ajan.

Medfiles on palveluyritys (CRO) koti- ja ulkomaisille asiakkaille. Toimeksiantajamme ovat lääke-, terveysteknologia- ja elintarviketeollisuuden yritykset sekä muut terveydenhoitoalan tahot (esim. sairaalat). Kliinisissä tutkimuksissa toimimme toimeksiantajan ja tutkimuskentän välissä. Koordinoimme ja monitoroimme tutkimuksia, hoidamme niiden regulatiivisia asioita ja kontrolloimme tutkimusprojektien laatua. Olemme tehneet lääketutkimusta lähes kaikilla terapia-alueilla. Neurologian puolella olemme olleet mukana mm. epilepsian, MS-taudin, narkolepsian, Alzheimerin ja Parkinsonin tautien tutkimuksissa.

Yrityksemme ansaintamalli on osaamisen myyminen. Asiakkaamme ulkoistavat meille toimintojaan.

Saatuamme kliinisen tutkimuksen tilauksen esimerkiksi lääkeyritykseltä, etsimme kyseistä toimeksiantoa parhaiten vastaavat tutkimuskeskukset (so. tutkijalääkärit ja potilaat) yhteistyöhön kanssamme. Kiitos suomalaisen huippuosaamisen, ainutlaatuisten tutkimuskohorttien, rekistereiden, biopankkitoiminnan, infrastruktuurin, laadukkaan työn ja tutkimukseen sitoutuneiden potilaiden, on uusien toimeksiantojen saanti sujuvampaa, kunhan vain tutkimuksiin liittyvä ns. byrokratia sopimuksineen saataisiin maassamme entistä sujuvammaksi.

Miten saamme Suomesta yhä kiinnostavamman kohteen?
Pienenä maana osaamisen yhteen kokoaminen ja siitä selkeä viestintä on välttämätöntä. Kansallinen neurokeskus on erinomainen askel tähän suuntaan: kun haluamme markkinoida suomalaista osaamista ulkomaisille lääkekehitysyrityksille, meillä on oltava konkreettiset, selkeät syyt/edut ja sujuvat toimintatavat, miksi tänne kannattaa tulla tekemään tutkimusta.

Kunhan tietopaketti neurotieteiden osaamisesta, kansallisesta volyymistä ja toimintamalleista on tiiviisti koottuna neurokeskuksen sivustolla – yhden luukun periaatteella – meidänkin on helpompi vakuuttaa asiakkaamme yhteistyöhön ja käyttää tätä myynnin ja markkinoinnin työkaluna.

Esimerkki yhden luukun periaatteen jo toimivasta käytännöstä on lasten lääketutkimusverkosto (Finpedmed), jonka toimintamalli perustuu nopeaan ja keskitettyyn tiedon välittämiseen osapuolten välillä; tutkimuskentän hahmottamiseen, eri tahojen yhteydenoton helppouteen keskenään, ja että tarvittu tieto saadaan yhdestä paikasta. Tämä on osaamisen kaupallistamisen ydintä eli ostopolun luomista konkreettisimmillaan.

Tervetuloa uudet innovaatiot ja lähestymistavat!
Nyt ja yhä enemmän tulevaisuudessa lähestytään potilaskeskeistä, yksilöllistä terveydenhoitoa; räätälöintiä, joka muodostuu geneettisten, ympäristön ja elintapojen kokonaisvaikutuksista.

Yritysmaailman näkökulmasta henkilökohtaisen lääketieteen esiinmarssi tarkoittaa paitsi tarvetta, myös mahdollisuutta uusille innovaatioille ja tuotekehityksille. Tähän kokonaisuuteen tarvitaan niin lääketeollisuutta kuin terveysteknologia- ja elintarviketeollisuutta.

Mm. terveysteknologian (erilaisten lääkinnällisten laitteiden) ja ravitsemuksen huomioon ottaminen ja hyödyntäminen tulevat olennaiseksi osaksi yksilöllistä terveydenhoitokokonaisuutta, mikä tähtää tehokkaamman ja turvallisemman hoidon lisäksi entistä ennaltaehkäisevämpään sairaudenhoitoon ja viime kädessä kustannussäästöihin yhteiskunnassa. Siirrymme kohti arvoon perustuvaa terveydenhoitoa.

Me Medfilesilla olemme tiiviisti mukana näissä uusissa innovaatioissa ja lähestymistavoissa. Olemme tälläkin hetkellä mukana mm. kliinisessä tutkimuksessa, jossa kehitetään ratkaisua kognitiivisten puutosoireiden mallintamiseen ja kognitioon vaikuttavien lääkeaineiden vasteen mittaamiseen.

Teemme myös kliinisiä ravitsemustutkimuksia sekä tutkimuksia lääkinnällisillä laitteilla. Olemme siten kehittämässä ja hyödyntämässä uusia työkaluja ja -tapoja ns. perinteisen kliinisen tutkimuksen rinnalle – rekisteritutkimukset, real-world data (RWD) – datan ja analytiikan tuomat uudet mahdollisuudet mukaanlukien. Innovaatiot synnyttävät tarpeita uusille innovaatioille ja ne on validoitava toimimaan lääkekehityksen tueksi: parantamaan diagnosointia, lääkkeen käyttöä, hoidon onnistumista, hoitomyöntyvyyttä ja elämänlaatua.

Ja vielä viimeiseksi: palveluyrityksenä olemme B to B –toiminnan lisäksi hyvin tutkijalähtöisiä. Jos Sinulla on lääke-, lääkinnällinen laite tai ravitsemuksellinen tuote(idea), ota meihin yhteyttä.
Arvioidaan yhdessä, olisiko sen kehittäminen mahdollista juuri nyt ja miten.