Professori Tarja Malmille 2 miljoonan ERC-rahoitus Alzheimer-​tutkimukseen

Professori Tarja Malmille 2 miljoonan ERC-rahoitus Alzheimer-​tutkimukseen

Professori Tarja Malm Itä-Suomen yliopiston A. I. Virtanen -instituutista on saanut Euroopan tutkimusneuvoston myöntämän ERC Consolidator Grant -rahoituksen hankkeelle, jossa tarkastellaan aivojen mikrogliasolujen merkitystä Alzheimerin taudin kehityksessä. Rahoitus on viisivuotinen ja suuruudeltaan kaksi miljoonaa euroa. ERC-rahoitukset ovat Euroopan arvostetuimpia ja vaikeimmin saatavia tutkimusrahoituksia. Korkean tieteellisen tason lisäksi hakemuksilta vaaditaan tiedettä uudistavia näkökulmia.  Malmin saama rahoitus on kaikkien aikojen ensimmäinen Euroopan tutkimusneuvoston neurotieteen paneelin Suomeen myöntämä ERC Consolidator Grant.

Alzheimerin tautiin johtavat molekyylitason mekanismit tunnetaan vielä huonosti, sillä ihmisen aivoista ei ole juurikaan saatavilla näytteitä, joista voitaisiin tutkia taudin varhaisvaiheisiin liittyviä muutoksia. Taudin kehittyessä aivoihin kertyy beeta-amyloidi- ja tau-proteiineja. Samanaikaisesti aivoihin kehittyy myös häiriintyneiden mikrogliasolujen aiheuttama tulehdusreaktio. Sekä Alzheimerin tautia sairastavien ihmisten että tautia mallintavien hiirten aivoissa on monentyyppisiä mikrogliasoluja, joista joidenkin ajatellaan liittyvän erityisesti Alzheimerin taudin kehittymiseen. Tutkittua tietoa ei kuitenkaan ole siitä, miten ne mahdollisesti heikentävät hermosolujen toimintaa Alzheimerin tautia sairastavan ihmisen aivoissa.

Malmin johtamassa HUMANE-hankkeessa tarkastellaan, miten aivojen hermosolujen ja mikrogliasolujen muodostaman verkoston aktiivisuus ja toiminta muuttuu varhaisessa Alzheimerin taudissa. Nämä muutokset vaikuttavat myös solujen erittämien pienten kalvorakkuloiden eli solunulkoisten vesikkelien sisältöön. Vesikkeleistä onkin mahdollista tunnistaa taudin varhaisvaiheelle tyypillinen merkkiaineprofiili, joka voitaisiin todeta aivo-selkäydinnesteestä tai verinäytteestä jo ennen oireita. Tutkimuksessa hyödynnetään iNPH-potilailta leikkaushoidon yhteydessä saatavia aivokudosnäytteitä. Tähän aivo-selkäydinnestekierron häiriöstä johtuvaan sairauteen liittyy osalla potilaista Alzheimerin taudin piirteitä, joten näytteet tarjoavat ainutlaatuisen ikkunan aivoihin varhaisen vaiheen Alzheimerin taudin solu- ja molekyylitason tapahtumien selvittämiseen.

Useita uusimpia tutkimusmenetelmiä yhdistävä hanke valottaa sekä yksittäisten solujen että aivoalueiden tarkkuudella, mitkä mikrogliojen alatyypit osallistuvat Alzheimerin taudin kehittymiseen ihmisen aivoissa ja millainen yhteys niillä on hermoverkkojen toiminnan muutoksiin. Tutkimusryhmän käyttämät menetelmät, osaaminen ja ainutlaatuiset potilasnäytteet mahdollistavat entistä kokonaisvaltaisemman näkymän varhaisiin tautimuutoksiin. Tämä puolestaan edistää uusien lääkehoidon kohteiden ja diagnostisten merkkiaineiden löytämistä.

Tarja Malmin tutkimusryhmä kuuluu Itä-Suomen yliopiston monialaiseen Neurotieteiden tutkimusyhteisöön (NEURO RC). NEURO RC tuottaa uutta tietoa hermoston rappeumasairauksien ja epilepsian taustalla olevista tautikohtaisista ja yhteisistä molekyylimekanismeista. Tutkimusryhmissä tutkitaan uusia biomarkkereita ja kehitetään terapeuttisia lähestymistapoja sairauksien ehkäisyyn ja parantamiseen. NEURO RC koostuu 17 tutkimusryhmästä. Tutkimusyhteisö yhdistää biologiset neurotieteet datatieteisiin, neuroinnovaatioihin ja neuroetiikkaan.

Lisätietoja:

Professori Tarja Malm, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/tarja.malm/

Tutkimusryhmä: https://sites.uef.fi/tarja-malm-group/

Twitter: @LabMalm, @UEFneuroscience