Adamant Health – Uusi palvelu liikehäiriöiden arviointiin

Adamant Health – Uusi palvelu liikehäiriöiden arviointiin

Adamant Health Oy on vuonna 2020 perustettu terveysteknologia-alan yritys, jonka juuret ovat Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisen fysiikan tutkimuksessa. Yritys on kehittänyt uuden mittaus- ja analyysipalvelun liikehäiriöiden, kuten Parkinsonin taudin ja myoklonusepilepsioiden oireiden arvioinnin tueksi. Kansallinen Neurokeskus on ollut apuna tuotteen kehittämisessä.

”Tavoitteemme on, että tästä tulee tunnettu ja luotettu menetelmä hoidon suunnittelun ja uusien hoitomenetelmien kehityksen tueksi”, kertoo Adamant Health Oy:n toimitusjohtaja Paulus Carpelan yrityksen kehittämästä mittaus- ja analyysipalvelusta. Palvelussa mitataan puettavan anturin avulla potilaan käsivarresta sekä liikesignaalia että hermolihastoimintaa. Data kerätään pilveen, ja data-analyysin pohjalta tuotetaan tarkka raportti liikehäiriöiden, kuten vapinan, jäykkyyden tai lihasnykäysten, esiintymisestä ja  vaihtelusta useamman vuorokauden ajalta. Analyysin tulokset voivat tukea lääkäriä ja uusia hoitomenetelmiä kehittäviä yrityksiä oireiden ja hoitovaikutusten arvioinnissa.

Kun Adamant Healthin kehittämällä lääkinnällisellä laitteella analysoidaan sekä liikettä että hermolihastoimintaa, ymmärretään paremmin liikehäiriöiden kehittymistä lihastoiminnan tasolla. Menetelmä auttaa eroteltaessa eri liikehäiriöitä toisistaan ja tahdonalaisista liikkeistä. Tämä on keskeistä  menetelmän hyödyntämisen kannalta. Palvelun taustalla on lääketieteellisen fysiikan dosentti Saara Rissasen tutkima ja Itä-Suomen yliopiston Human Measurement and Analysis (HUMEA) laboratoriossa kehitetty teknologia.

Adamant Health tiiviissä yhteistyössä Kansallisen Neurokeskuksen kanssa

“Business Finlandin rahoittaman Tutkimuksesta liiketoimintaa (TUTLI) -projektin aikana osallistuimme aktiivisesti alueen ja kansallisen terveysalan ekosysteemin toimintaan ja tapahtumiin”, kertoo teknologiajohtaja ja Adamant Healthin toinen perustaja Saara Rissanen. Näissä yhteyksissä yritys tutustui Kansalliseen Neurokeskukseen ja sen silloiseen johtajaan, Mikael von und zu Fraunbergiin, joka nykyisin toimii neurokirurgian professorina ja ylilääkärinä Oulussa. ”Kansallinen Neurokeskus tarjosi tukea yhteistyön rakentumiselle yrityksen ja KYS Neurokeskuksen välille ja näkyvyyttä rahoittajien ja muiden yliopistosairaaloiden suuntaan”, kertoo Fraunberg. ”Kansallisen Neurokeskuksen rooli on tukea uusien aivoterveyden ja aivosairauksiin liittyvien innovaatioiden syntymistä, tutkimusta ja tuotekehitystä sekä niiden kaupallistamista. Olemme ilolla saaneet seurata Adamant Healthin menestysaskelia tällä polulla”, täydentää Kansallisen Neurokeskuksen nykyinen johtaja Eero Rissanen.

”Ilman Kansallisen Neurokeskuksen tukea ja apua Adamant Healthin alkuvaiheista lähtien, olisi yrityksen perustaminen ja rakentaminen ollut huomattavasti vaikeampaa”, kuvailee Saara Rissanen. ”Yrityksemme toimii aktiivisesti paikallisessa Kuopio Health ekosysteemissä ja kansallisessa New Modalities -ekosysteemissä sekä tekee tiivistä yhteistyötä Kuopio Brain & Mind alueverkoston ja sen toimijoiden kanssa. Olemme mukana edistämässä kliinisen aivoterveyden tutkimuksen mahdollisuuksia Itä-Suomen yliopiston UEF Aivotutkimusyksikkö 2.0 EAKR -hankkeessa sen saadessa rahoituksen”, summaa Paulus Carpelan. ”Meillä on nyt palvelu, jonka käytöstä toivomme seuraavaksi palautetta käyttäjiltä eli potilaiden hoitoon osallistuvilta lääkäreiltä ja hoitajilta sekä uusia hoitomenetelmiä kehittäviltä yrityksiltä sen edelleen kehittämiseksi.”

Lisätietoja: https://www.adamanthealth.com/