Kaisa Unkila on Kansallisen neurokeskuksen uusi palvelupäällikkö

Kaisa Unkila on Kansallisen neurokeskuksen uusi palvelupäällikkö

Kansallisen neurokeskuksen uudeksi palvelupäälliköksi on valittu dosentti Kaisa Unkila, joka aloitti tehtävässä toukokuun alussa. – On hienoa päästä mukaan edistämään aivoterveyttä, neurotieteiden tutkimusta ja erilaisten toimijoiden kumppanuuksia ja sitä kautta varhaisempaa aivosairauksien diagnostiikkaa ja uusia hoitoja, Unkila toteaa. Tavoitteenani on toimia tutkijoiden ja erilaisten sidosryhmien välisenä kontaktina ja edesauttaa yhteistyötä siten tukien aivosairauksien tutkimustulosten ja keksintöjen eteenpäin viemistä.

Kansallinen neurokeskus on seitsemän yliopiston ja viiden sairaanhoitopiirin muodostama verkosto. Sen tarkoituksena on lisätä yhteistyötä yliopisto-, sairaala- ja yritysmaailmojen välillä sekä tehdä suomalaista neurotiedettä yhteiskunnallisesti ja kansainvälisesti näkyväksi. Tavoitteena on parempi aivoterveys, aivosairauksien aiheuttamien kustannusten vähentäminen, entistäkin korkeatasoisempi ja vaikuttavampi tieteellinen tutkimus sekä aivoterveyden innovaatioiden tuottaminen ja kaupallistaminen. Kansallinen neurokeskus perustettiin vuonna 2021 osana kansallista terveysalan kasvustrategiaa ja yksilöllistetty lääketiede -hanketta.

Kansalliseen neurokeskukseen kuuluu kuusi alueellista Brain & Mind -verkostoa, jotka toimivat Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun seuduilla, sekä koordinaatioyksikkö, joka toimii Itä-Suomen yliopistossa. Yksikössä aloitti tänä keväänä Unkilan lisäksi uusi johtaja, dosentti Eero Rissanen. – Kevään aikana on avattu vuoropuhelua suurten kansainvälisten lääkeyritysten ja suomalaisten tutkijoiden välille. Yhteiskunnallinen vuoropuhelu ja yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa ovat myös tärkeä osa toimintaa, Unkila kertoo.

Kaisa Unkila valmistui 1990-luvulla maisteriksi bioteknologia pääaineena ja väitteli tohtoriksi toksikologiasta silloisessa Kuopion yliopistossa. Post doc -tutkimus Case Western Reserve -yliopistossa USA:ssa keskittyi hermosolukuolemien mekanismeihin. Sittemmin Unkila on toiminut pitkään Turun yliopistossa tutkimus- ja opetustehtävissä. Hän on Turun yliopiston solufysiologian dosentti. Viimeiset 15 vuotta hän on työskennellyt Orion Pharmalla prekliinisen lääketutkimuksen parissa, ollut mukana kehittämässä lääkkeitä keskushermoston sairauksiin, tutkimassa tautimekanismeja ja arvioimassa lääkemolekyyliehdokkaita. – Lääkekehitykseen liittyy monenlaista yhteistyötä sekä yliopistotutkijoiden, sopimustutkimuslaboratorioiden että lääkealan startup-yritysten kanssa. Siitä kertynyttä osaamista pystyn toivottavasti tuomaan myös Kansallisen neurokeskuksen toimintaan. Nautin työskentelystä monenlaisten toimijoiden kanssa ja ratkaisujen etsimisestä haasteisiin yhdistelemällä ihmisten erilaista osaamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jo nyt ensimmäisen kuukauden aikana on ollut ihanaa Itä-Suomen yliopistosta käsin toimia monialaisessa Brain&Mind -verkostossa.

– Suurimpaan osaan hermoston rappeumasairauksiin ei ole tällä hetkellä parantavaa hoitoa ja sairauksien riittävän varhainen havainnointi on puutteellista. Se on valtava yhteiskunnallinen ongelma paitsi potilaiden kärsimyksen, myös hoidon kustannusten näkökulmasta. Sekä neurologisten että psykiatristen sairauksien parempien lääkkeiden testausmallien luominen on tärkeää, jotta lääkkeenkehittämiskustannuksia voidaan vähentää ja aikaa lyhentää. Yhdistämällä neuroalan osaajien voimat teknologiseen ja kaupalliseen osaamiseen, voimme pitkällä tähtäimellä löytää ratkaisuja sairauksien ehkäisyyn ja hoitoihin. On tärkeää, että kehitetään uusia teknologisia työkaluja, joiden avulla sairaaloiden ja kansallisten potilasrekistereiden datasta (ns. real world data) voidaan uuttaa tietoa, joka valaisee sairauksiin liittyviä prosesseja paremmin. Minuun voi mielellään ottaa yhteyttä, kun tarvitsee apua näiden yhteyksien luomisessa tai sairauden kannalta relevantin kohteen ideoinnista lääkkeeksi,  Unkila sanoo.

Yhteystiedot:

Palvelupäällikkö Kaisa Unkila, kaisa.unkila (a) uef.fi, p. 050-512 9116