Kansallinen Neurokeskus hakee palvelupäällikköä

Kansallinen Neurokeskus hakee palvelupäällikköä

Kansallinen Neurokeskus hakee palvelupäällikköä. Tehtävä sijoittuu Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekuntaan Kuopion kampukselle ja alkaa 1.4.2022 tai sopimuksen mukaan.

Kansallisen neurokeskuksen palvelupäällikön tehtävässä työskentelet lääketieteen laitoksella, kliinisen lääketieteen yksikössä Kuopion kampuksella. Laitos kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan.

Kansallisen neurokeskuksen tarkoituksena on edistää neurotieteiden kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja siten edesauttaa aivoterveyden edistämiseen sekä aivosairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvien innovaatioiden syntymistä. Tavoitteena on parempi aivoterveys ja aivosairauksien aiheuttamien kustannusten merkittävä vähentäminen Suomessa, entistäkin korkeatasoisempi ja vaikuttavampi tieteellinen tutkimus sekä uudet innovaatiot ja niiden menestyksellinen kaupallistaminen.

Kansallisen neurokeskuksen koordinoiva yksikkö toimii Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan alaisuudessa. Lisäksi on alueellinen neurokeskusverkosto, joka tarkoittaa Kansallisen neurokeskuksen yhteistyöverkostoa kuudella eri alueella, joiden keskuksina ovat Espoo ja Helsinki (Helsinki Brain & Mind), Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku.

Palvelupäällikkö vastaa:

  1. palveluiden kehittämisestä asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti
  2. asiakassuhteiden hoitamisesta, hankinnasta ja kehittämisestä
  3. palvelutyön ohjauksesta ja sen toimivuudesta aluetyöntekijöiden ja asiakastyytyväisyyden näkökulmista
  4. jatkuvasta yhteydenpidosta alueorganisaatioiden päävastuullisten henkilöiden ja tarvittaessa muiden aluetyöntekijöiden kanssa.

Lisäksi toimenkuvaan kuuluu kansallisten ja kansainvälisten verkostojen rakentaminen ja ylläpitäminen yhdessä johtajan kanssa. Palvelupäällikkö toimii johtajan sijaisena ja edustaa Kansallista Neurokeskusta kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Hän tekee neurotieteiden tutkimuksen edunajamistyötä sekä vaikuttamistyötä suhteessa päättäjiin, viranomaisiin ja tiedeyhteisöön.

Hakuaika päättyy 7.3.2022 ja tehtävä täytetään 1.4. 2022 alkaen (tai sopimuksen mukaan) kolmen vuoden määräajaksi.

Hakuohjeet ja lisätiedot