Kansallinen Neurokeskus tukee Kestävä aivoterveys -hanketta

Kansallinen Neurokeskus tukee Kestävä aivoterveys -hanketta

Monitieteisessä konsortiossa ovat mukana Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tays käyttäytymisneurologian yksikkö.

Monialainen hanke tuo konkretiaa kestävän aivoterveyden kehittämiseen, työhyvinvointiin, työturvallisuuteen ja tuottavuuden edistämiseen osallistavan johtamisen keinoin. Hankkeessa tunnistetaan mm. yksilöllisiä motivaatiotekijöitä, jotka edistävät itsensä johtamista ja hyvinvointia. Hanke lisää tietoutta aivokuormituksesta ja sen vaikutuksesta työn tekemiseen.

Työelämän hektisyys ja haasteet kuormittavat erityisesti asiantuntijatyötä tekeviä. Tässä hankkeessa tarkastellaan erityisesti Tampereen kaupungin opettajia, Vetrean sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä oululaisia tietotyön asiantuntijoita.

”Kova työtahti ja muutokset vaativat sopeutumista ja sitä, että jokainen löytää välineitä itsensä johtamiseen ja aivoterveyden edistämiseen. Jatkuva päätöksenteko ja ongelmanratkaisu kuormittavat aivoja myönteisesti tai haastavasti”
Mirva Kolonen, Kestävä aivoterveys-hankkeen projektipäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu.

Kansallinen neurokeskus on hankkeessa mukana yhteistyökumppanina ja asiantuntijaorganisaationa edistämässä aivoterveyttä vahvistavan tiedon levittämistä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

 

Tervetuloa Kestävä aivoterveys -hankkeen järjestämään webinaariin “Aivohyvinvointi korona-aikana24.3.2021 klo 14-16.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 22.3. mennessä osoitteessa: https://projects.tuni.fi/kestavaaivoterveys/uutiset/tervetuloa-aivohyvinvointi-korona-aikana-webinaariin-24-3-2021/

Tutustu Kestävä aivoterveys -hankkeeseen: https://projects.tuni.fi/kestavaaivoterveys/