Kansallinen neurokeskus tukee uutta alueellista kuntoutuspalveluiden osaamis- ja liiketoimintaverkostohanketta

Kansallinen neurokeskus tukee uutta alueellista kuntoutuspalveluiden osaamis- ja liiketoimintaverkostohanketta

Vetrean johtaman ja ELY:n Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Savon alueelle kuntoutusosaamisen ja -koulutuksen verkosto sekä liiketoimintamalli. Kansallisen neurokeskuksen rooli hankkeen asiantuntijaorganisaationa tukee alueellista kehittämistyötä ja mahdollistaa olemassa olevien verkostojen hyödyntämisen.

1.9.2020 käynnistyvän hankkeen tavoitteena on luoda kuntoutuksen osaajaverkosto Pohjois-Savoon. Hankkeessa kehitettävä asiakaslähtöinen ja digitaalinen toimintamalli vastaa mm. Pohjois-Savon alueella kriittisiin palveluiden, resurssien ja asiakkaiden saavuttavuuden haasteisiin. Lähes 3 vuotta kestävän hankkeen toteuttavat Vetrea, Savonia, Savon ammattiopisto ja Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos. ”Vetrean ESR-hanke on erinomainen jatko omalle EAKR-hankkeellemme, joka tulee päätökseen vuoden 2020 lopussa. Olemme ilolla tässä mukana, sillä alueellisesti hyväksi havaitut mallit ja käytänteet voidaan jakaa myös kansallisesti!” kommentoi hankkeen ohjausryhmän jäsen ja Kansallisen neurokeskuksen yritysyhteistyön erityisasiantuntija Emmi Reijula.

Kansallinen neurokeskus tuo hankkeeseen aivosairauksien tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää osaamista sekä verkostoja. Pohjois-Savon alueella keskeinen asiakasryhmä ovat aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutuvat potilaat. “Vetrean hankkeen kautta pääsemme vahvemmin osaksi suoraa asiakaskokemusta sekä pystymme tuomaan uusinta tutkimustietoa sovellettavaksi aitoon asiakasympäristöön” kommentoi Reijula.

Vetrea on valtakunnallisesti toimiva yksityinen kuntoutus-, asumis- ja kotipalvelujen tuottaja, jonka ammattiosaamisella on jo kolmen vuosikymmenen mittaiset juuret Itä-Suomessa. Kotimaisen KPY:n omistama konserni toimii noin 20 paikkakunnalla ja yli 40 toimipisteessä työllistäen yli 900 työntekijää.  Kuntoutuspuolen vahvuudet keskittyvät erityisesti vaativaan ja erittäin vaativaan neurologiseen kuntoutukseen. Vetrean kuntoutuksen lippulaiva on Lippumäessä vuosi sitten avattu VetreaNeuron.

Vetrean tiedote saatavilla täältä.