Kansallinen Neurokeskus – väylä alueellisiin ja kansalliseen innovaatioekosysteemiin

Kansallinen Neurokeskus – väylä alueellisiin ja kansalliseen innovaatioekosysteemiin

Kansallinen Neurokeskus on aktiivinen toimija kansallisessa ja alueellisissa innovaatioekosysteemeissä. Edistämme rajapintoja rikkovia kumppanuuksia, innovaatiokulttuuria sekä datan saatavuutta ja hyödynnettävyyttä neurotieteen tutkimuksessa.

Kansallisen Neurokeskuksen tavoitteena on edistää neurotieteiden kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja siten edesauttaa aivoterveyden edistämiseen sekä aivosairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvien innovaatioiden syntymistä. Pitkän aikavälin tavoitteena on parempi aivoterveys ja aivosairauksien aiheuttamien kustannusten merkittävä vähentäminen Suomessa, entistäkin korkeatasoisempi ja vaikuttavampi tieteellinen tutkimus sekä uudet innovaatiot ja niiden menestyksellinen kaupallistaminen.

Keskeinen osa innovaatioiden edistämistä Kansallisen Neurokeskuksen näkökulmasta on tunnistaa innovaatiotoiminnan tukena olevat alueelliset ja kansalliset toimijat sekä ohjata neurotieteiden tutkijoita näiden toimijoiden tarjoamien palveluiden piiriin. Innovaatioekosysteemejä on kartoitettu alueittain vuosina 2021 ja 2022 – tutustu kuvauksiin aluesivustojemme kautta.

Innovaatioekosysteemit Brain & Mind -alueittain

– Helsinki Brain & Mind: Health Innovation Ecosystem in The Helsinki Metropolitan Area 2021
– Kuopio Brain & Mind: Kuopio Health Ecosystem Map
– Oulu Brain & Mind: Health Ecosystem Map for Start-Ups, Oulu region
– Tampere Brain & Mind: Public Health Ecosystem Map, Tampere region
– Turku Brain & Mind: Health Ecosystem Map, Turku Business Region
– Jyväskylä Brain & Mind: ekosysteemiyhteistyö rakennusvaiheessa