Kansallisen neurokeskuksen johtaja vaihtuu

Kansallisen neurokeskuksen johtaja vaihtuu

Kansallinen neurokeskus hakee uutta johtajaa. Nykyinen johtaja, neurokirurgian dosentti Mikael von und zu Fraunberg on valittu Oulun yliopiston neurokirurgian professoriksi 1.1.2022 alkaen. Tämän vuoksi hän luopuu tehtävästään Kansallisessa neurokeskuksessa.

– Työ on ollut mieluisa, mutta Oulun yliopistossa yllättäen avautunut professorin paikka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden neurokirurgin urani kannalta. Suomessa on vain viisi alan professuuria, joten tehtäviä vapautuu harvoin, kertoo Fraunberg.

Fraunberg on toiminut Kansallisen neurokeskuksen johtajana valmistelu- ja perustamisvaiheissa vuosina 2017–2020 ja hänet valittiin uudelleen tehtävään heinäkuussa.  – Kansallisen neurokeskuksen toiminta on nyt toden teolla käynnistynyt ja hankimme uusia kumppanuuksia. Annan täyden tukeni seuraajalleni tässä mielenkiintoisessa tehtävässä, jossa on ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa suomalaisen neurotieteen tulevaisuuteen.

Kansallinen neurokeskus on seitsemän yliopiston ja viiden yliopistosairaanhoitopiirin yhteistyöverkosto, joka on perustettu 1.4.2021. Kansallisen neurokeskuksen perustamissopimuksen mukaisesti johtajan toimikausi on kolme vuotta ja tehtävä sijoittuu Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekuntaan. Johtajan nimittää Itä-Suomen yliopiston dekaani Kansallisen neurokeskuksen sopijaosapuolista koostuvan johtoryhmän lausuntoon nojaten.

Kansallisen neurokeskuksen tarkoituksena on edistää neurotieteiden kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja siten edesauttaa aivoterveyden edistämiseen sekä aivosairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvien innovaatioiden syntymistä. Tavoitteena on parempi aivoterveys ja aivosairauksien aiheuttamien kustannusten merkittävä vähentäminen Suomessa, entistäkin korkeatasoisempi ja vaikuttavampi tieteellinen tutkimus sekä uudet innovaatiot ja niiden menestyksellinen kaupallistaminen.

Kansallisen neurokeskuksen koordinoiva yksikkö toimii Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan alaisuudessa ja operatiivista toimintaa toteuttavat alueelliset Brain & Mind -verkostot, joiden keskuksina ovat Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Tampere, Turku ja pääkaupunkiseudulla Espoo ja Helsinki.

Hakuaika Kansallisen neurokeskuksen johtajan tehtävään on 8.9.2021 – 8.10.2021. Tehtävä sijoittuu Itä-Suomen yliopistoon Kuopion kampukselle ja se täytetään 1.1.2022 alkaen (tai sopimuksen mukaan) kolmen (3) vuoden määräajaksi.

Hakuohjeet ja lisätiedot Itä-Suomen yliopiston hakukuulutuksesta täältä.

Lisätietoja:

Tehtävän osalta professori Reetta Kälviäinen, puh. 029 445 4729, reetta.kalviainen@uef.fi

Hakumenettelyn osalta Itä-Suomen yliopiston johtava hallintopäällikkö Hanna Ollikainen-Richards, puh. 029 445 8251, hanna.ollikainen-richards@uef.fi