Kansallisen neurokeskuksen toimintamallien pilotoinnin EAKR:n rahoitus varmistui

Kansallisen neurokeskuksen toimintamallien pilotoinnin EAKR:n rahoitus varmistui

Kansallinen neurokeskus – osaamiskeskittymän kehittäminen Pohjois-Savon alueelle -hanke on saanut Euroopan aluekehitysrahastolta  0,65 miljoonan euron EAKR-rahoituksen .

Kansallinen neurokeskus kokoaa maanlaajuisen neurotieteiden osaamisen tiiviiksi valtakunnalliseksi yhteistyöverkostoksi. Se toimii yhden luukun periaatteella edistäen suomalaisen tutkimuksen hyödyntämistä ja kaupallistamista. Neuro- ja aivosairauksiin liittyvä tieto on helposti ja keskitetysti saatavilla. Tämä mahdollistaa innovaatiot ja uusien täsmähoitojen kehittämisen, minkä odotetaan lisäävän alan yritystoimintaa ja niin kotimaisia kuin ulkomaisia investointeja. Pitkän aikavälin vaikuttavuus näkyisi edistyksenä sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä.

Hankkeessa pilotoitava neurotieteiden alan alueellinen osaamiskeskittymä tulee toimimaan pilottina kansallisesti toteutettaville toimintamalleille.

Hankkeessa luodaan rakenteet olemassa olevien tietovarantojen käytön tehostamiseksi, yritysyhteistyöhön ja innovaatiopalvelujen kehittämiseen.

Lisäksi perustetaan tietopankki, joka sisältää tiedot neurotieteiden osaajista, menetelmistä ja infrastruktuureista. Mukana olevien Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Kuopion yliopistollisen sairaalan välillä on luonteva osaamiseen perustuva työnjako, joka tukee alueellisen yhteistyön vahvistumista myös pitkällä aikajänteellä.

– Euroopan aluekehitysrahaston tuki vauhdittaa koko Pohjois-Savon terveysalan osaamiskeskittymän vahvistumista kansallisesti ja kansainvälisesti, sanoo Kansallisen neurokeskuksen johtaja Mikael von und zu Fraunberg.

Kansallisen neurokeskuksen koordinaatio on osoitettu Itä-Suomen yliopistolle Kuopioon. Toiminta käynnistyi tämän vuoden alkupuolella. Kansalliseen koordinaatioon ja eri kaupungeissa toteutettaviin pilotointeihin on myönnetty 1,9 miljoonan euron rahoitus eri ministeriöiltä.

– Luotan siihen, että tästä hakukierroksesta oppineena voimme jatkossa hakea EU-rahoitusta myös muihin yliopistokaupunkeihin vastaavanlaisten osaamiskeskittymien toiminnan kehittämiseksi ja vahvistamiseksi, kertoo Mikael von und zu Fraunberg. (Lähde: Pohjois-Savon maakuntaliitto)