Organisaatiot toiminnan taustalla

Kansallinen neurokeskus on 7 yliopiston ja 5 sairaanhoitopiirin muodostama yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää neurotieteiden kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Operatiivinen toiminta jakaantuu kuuteen alueelliseen neurokeskusverkostoon (Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku) ja kansalliseen koordinaatioyksikköön, joka on osa Itä-Suomen yliopistoa.

Kansallisen neurokeskuksen toimintaa ohjaa sopijaosapuolten edustajista muodostuva johtoryhmä, joka laatii Kansallisen neurokeskuksen ja sen koordinoivan yksikön toimintaa ohjaavat periaatteet. Johtoryhmän jäsenet toimivat edustamansa organisaation valtuuttamina jäseninä Kansalliseen neurokeskukseen liittyvissä asioissa.

Kansallisen neurokeskuksen johtoryhmän puheenjohtaja

Hasse Karlsson, MA, MD, PhD,
Professor of Integrative Neuroscience and Psychiatry,
University of Turku.
Chief Physician, Hospital District of Southwest Finland,
Department of Psychiatry.

professori Hasse Karlsson

email: hasse.karlsson@utu.fi

Johtoryhmän toimintaan liittyvät yhteydenotot ensisijaisesti puheenjohtajalle.