PEICAShanke: Autismikirjon tutkimus Suomessa-seminaari

PEICAShanke: Autismikirjon tutkimus Suomessa-seminaari

Tervetuloa maksuttomaan Autismikirjon tutkimus Suomessa -seminaariin, joka järjestetään perjantaina 22.4.2022 Zoomissa.

Seminaarin jälkeisenä päivänä lauantaina 23.4. järjestetään verkostopäivä, jonka aikana nostetaan esiin tutkijoita, jotka eivät ole mukana seminaarissa, jatketaan edellisenä päivänä käynnistyneitä keskusteluja sekä pohditaan kansallisen autismistrategian luomisen mahdollisuutta. Verkostopäivä on hybriditapahtuma. Lisätietoja paikasta myöhemmin.

Seminaarin ajatuksena on tuoda esille eri toimijoita, jotka työskentelevät autismikirjon tutkimuksen parissa Suomessa. Tarkoituksena on kuulla tutkijoiden uusimmat tutkimustulokset, miten ja miksi eri tieteenalojen tutkijat lähestyvät heidän uusimpia tutkimusaiheitaan ja tuloksia, sekä mitkä tulokset heidän mielestään ovat tärkeitä.

Samalla haluamme kuulla, miten autismikirjoon kuuluvat henkilöt ja heidän läheisensä kokevat, että he voisivat helpottaa autismitutkimusta ja mitä aiheita he pitävät tärkeinä.

Tutustu tapahtumaan ja ilmoittaudu 15.4. mennessä