Aivoterveyttä tutkimuksesta ja innovaatioista

Aivoterveyttä tutkimuksesta ja innovaatioista

Kansallisen neurokeskuksen järjestämä puolen päivän seminaari, jossa esitellään monipuolisesti Suomen neurotieteiden tutkimusta ja siitä nousevia uusia sovellusmahdollisuuksia potilashoitoihin, kuntoutukseen ja aivoterveyden edistämiseen.

Ohjelma

13:00 Kansallinen neurokeskus neurotieteiden tutkimuksen ja innovaatioiden tukena, johtaja Mikael von und zu Fraunberg, Kansallinen neurokeskus

13:20 Human Brain Project: Matemaattiset mallit ja supertietokoneet neurotieteen tutkijan työkaluksi, dosentti Marja-Leena Linne, yliopistotutkija, Tampereen teknillinen yliopisto

13:45 PET kuvantaminen -ihmisestä hiireen ja takaisin, Anna-Liisa Brownell, Radiologian professori, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital

14:10 Musiikista tukea terveeseen ikääntymiseen ja neurologiseen kuntoutukseen, dosentti Teppo Särkämö, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

14:35 Stressi muovaa aivoja jo kohdussa – vaikutukset myöhempään terveyteen, Hasse Karlsson, Integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professori, ylilääkäri, Turku Brain and Mind Centerin johtaja, Turun yliopisto, Turun yliopistollinen keskussairaala

15:00 Stimulaatiohoidoista toivoa selkäydinvammapotilaille LT, Anastasia Shulga, kliininen tutkija, Helsingin yliopistollinen sairaala

15:25 Vähän kajoava leikkaustekniikka kasvualana – kehityksen mahdollistavat testausympäristöt, LT Antti-Pekka Elomaa, Kuopion yliopistollinen sairaala

15:50 Yhteenveto

Järjestäjä: Kansallinen Neurokeskus