Kansallisen Neurokeskuksen Brain & Mind verkosto edistää neurotieteiden tutkimusta ja tutkimusyhteistyötä

Kansallisen Neurokeskuksen Brain & Mind verkosto edistää neurotieteiden tutkimusta ja tutkimusyhteistyötä

Kansallinen Neurokeskus edistää kansallista ja kansainvälistä neurotieteiden tutkimusyhteistyötä ja siten edesauttaa aivoterveyden edistämiseen sekä aivosairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvien innovaatioiden syntymistä. Tavoitteena on parempi aivoterveys ja aivosairauksien aiheuttamien kustannusten merkittävä vähentäminen Suomessa, entistäkin korkeatasoisempi ja vaikuttavampi tieteellinen tutkimus sekä uudet innovaatiot ja niiden menestyksellinen kaupallistaminen.

Alueellisen Brain & Mind toiminnan tarkoituksena on edistää monitieteellistä neurotieteiden tutkimusta ja lisätä yhteistyötä yliopisto-, sairaala- ja yritysmaailmojen välillä alueelliset painopisteet huomioiden sekä kansallista yhteistyötä aktiivisesti rakentaen. Kansallinen tutkijaverkostomme muodostuu yli tuhannesta tutkijasta ja verkosto on kuvattu päivittyvään Kansallisen Neurokeskuksen Tutkijatietokantaan.

Kansallisen Neurokeskuksen henkilöstöön kuuluvat koordinoivassa yksikössä työskentelevät johtaja Eero Rissanen, palvelupäällikkö Kaisa Unkila ja koordinaattori Pirkko Kurvinen.

Alueellisten Brain & Mind verkostojen toiminta käynnistyi vuonna 2021. Alueellisesta toiminnasta vastaa kehittämispäällikkö Anne Patana ja asiantuntija Anni Kinnari (Helsinki Brain & Mind, toiminta käynnistyi 2018), kehityspäällikkö Saija Tarro (Turku Brain & Mind), asiakkuuspäällikkö Sari Karppinen (Tampere Brain & Mind), koordinaattori Sara Veistola (Jyväskylä Brain & Mind, toiminta käynnistyi 2021 lopussa), aluepäällikkö Anna Karjalainen (Kuopio Brain & Mind) ja aluepäällikkö Irja Kärkkäinen (Oulu Brain & Mind).

Kansallisen Neurokeskuksen toimintaa ohjaa sen sopijaorganisaatioiden edustajista muodostettu johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Professori Reetta Kälviäinen.

Kansallinen Neurokeskus toimii yhtenä luukkuna tutkimuksen ja muiden sidosryhmien välillä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti – Tervetuloa rakentamaan kanssamme suomalaisen aivoterveyden tutkimuksen ekosysteemiä!

Kuvassa vasemmalta oikealle: Sari Karppinen – Tampere Brain & Mind, Anna Karjalainen – Kuopio Brain & Mind, Pirkko Kurvinen – koordinaatio, Anne Patana – Helsinki Brain & Mind, Reetta Kälviäinen – johtoryhmän puheenjohtaja, Eero Rissanen – koordinaatio, Kaisa Unkila – koordinaatio, Sara Veistola – Jyväskylä Brain & Mind.

Kuvasta puuttuvat: Anni Kinnari – Helsinki Brain & Mind, Irja Kärkkäinen – Oulu Brain & Mind sekä Saija Tarro – Turku Brain & Mind